NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Near-infrared fluorescence imaging

Vanaf 2020 staat het onderwerp innovatie hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen. In

  • Congressen
Medtronic: we stand close

Medtronic roept u op om innovatieve projecten en initiatieven in te dienen die betrekking hebben op de uitdagingen waar we op dit moment in de Nederlandse zorg mee te maken hebben als gevolg van de COVID-19-pandemie. Door corona hebben we te maken met uitstel

Ondertekening Manifest Duurzame Zorg

Medici hebben een manifest opgesteld voor een duurzame zorg. Met het manifest willen de medici collega’s die deze zorgen delen een stem geven en samenbrengen. Hoewel COVID-19 op dit moment alle aandacht vraagt, mogen de grote gevolgen van

Oncologisch chirurgisch netwerk NL weer opgestart

Als gevolg van het toenemend aantal corona besmettingen is het Oncologisch chirurgisch netwerk NL weer opgestart. Momenteel komen de contactpersonen iedere twee weken bijeen. Aanleiding In het voorjaar is de NVvH is benaderd door chirurgen uit

Richtlijn perioperatief traject is beschikbaar

Deze richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject (interventies waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt) en op hun onderlinge informatie-uitwisseling en

Drie nieuwe zorgevaluatieonderzoeken gehonoreerd

Chirurgische onderzoeksgroepen zijn erin geslaagd om voor drie zorgevaluatiestudies subsidie te verkrijgen. In totaal zijn in deze ronde, met als thema’s diagnostiek en follow-up, door ZonMw negen studies gehonoreerd. De NVvH heeft deze aanvragen

  • NVCO
Aankondiging NVCO webinars

Aankondiging NVCO webinars De NVCO organiseert een aantal webinars over diverse oncologische onderwerpen, deze interactieve sessies duren maximaal 1,5 uur. De eerste webinar vindt plaats op 13 oktober 2020, 17.00 – 18.30 uur. Onderwerp:

3D printing

Het onderwerp innovatie staat hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen. In dit

Hololens

Het onderwerp innovatie staat hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen. In dit artikel

3D printing

Het onderwerp innovatie staat hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen. In dit

Neem deel aan het Mindset project (SKMS)

Beste collega, Bent u ook nieuwsgierig naar hoe u nóg beter kunt worden in uw vak? Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan het “Mindset” project. Het betreft een landelijk project onder chirurgen aangesloten bij de volgende

Landelijk Greenteam werkt aan Groene OK

Op donderdag 10 september hebben vijftien (wetenschappelijke) verenigingen gezamenlijk de Green Deal zorg ondertekend. Tijdens een feestelijke 1,5 meter bijeenkomst beloofden de verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepsgroepen -allen

Vacature (vice) voorzitter Congrescommissie

Binnen de Congrescommissie van de NVvH is een vacature onstaan voor een (vice) voorzitter.  De Congrescommissie Binnen onze vereniging nemen de Chirurgendagen en Najaarsdag als kennis- en sociaal netwerk een belangrijke plek in. De Congrescommissie

Schoemakerprijzen 2020

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het

  • COVID-19
COVID Surg II – Snapshotstudie

‘’ In kaart brengen van de gehele electieve chirurgische COVID én non-COVID zorg gedurende de pandemie. ‘’ De COVID-19 pandemie heeft in de afgelopen periode haar stempel gedrukt op alle zorg in Nederland. Vanuit chirurgisch

NVvH bureau weer telefonisch bereikbaar

Vanaf 1 september is het NVvH bureau telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Contact Algemeen: 030 28 23 327 (NVvH secretariaat) Visitatie: 030 28 23 806 U kunt uw vraag ook per mail sturen

AO Basiscursus

De COVD-19 pandemie heeft ook zijn weerslag gehad op de onderwijsprogramma’s van de AO Foundation. Inmiddels heeft AO Nederland besloten om de in Nederland geplande AO cursussen tot 31 december 2020 te annuleren. Voor Nederland betekent dat dat de AO

Uitkomsten brede verkenning Innovatie

In het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 van de NVvH is als ambitie opgenomen dat wij aan de slag gaan met innovatie: ‘De NVvH onderschrijft het belang van (technologische) innovatie en is van mening dat de beroepsgroep een belangrijke rol heeft

FMS Handreiking Verdeelsystematiek COVID-19

De Commissie Verdeelmodel en Normtijden van de Federatie Medisch Specialisten heeft de handreiking in opdracht van het Federatiebestuur opgesteld. De breed samengestelde commissie is daarbij ondersteund door LOGEX en heeft via een online vragenlijst input
« ... 17 18 19 20 21 ... » 20/28 (826)