NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Richtlijnen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise en ervaring van zorgverleners en gebruikers.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de Richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut. Deze is modulair opgezet wat de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen vergemakkelijkt en onderlinge verwijzing mogelijk maakt. Zo kunt u als chirurg makkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënten informatie en indicatoren. 

Onderstaand vindt u de richtlijnen en adviezen die (nog) niet zijn opgenomen in de richtlijnendatabase maar wel onder de verantwoording van de NVvH vallen:

Richtlijnen in commentaarfase
Voor de richtlijnen en richtlijnmodules die nieuw ontwikkeld of gereviseerd worden, is het mogelijk om commentaar te leveren. 

Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling

De chirurgische beroepsgroep is actief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

 

Project en omschrijving  Projectleider Oplevering


Algemene Chirurgie   
Nieuwe richtlijn waarbij de modules Bijtverwondingen, Ingegroeide teennagel, Chronische Buikpijn, ACNES, Chronische handafwijkingen worden ontwikkeld.

Prof.dr. E. Heineman Verwacht 2020

Voedingsbeleid
Herziening in samenwerking met de NVA (anesthesiologie) 

dr. M.F.M. van Stijn Verwacht 2020
Chirurgische behandeling van obesitas         
Herziening richtlijn morbide obesitas 
dr. F. Berends
 
Verwacht 2020


AAA
Herziening richtlijn 

prof.dr. M. Reijnen Verwacht 2021
Colorectaal Carcinoom
Herziening richtlijn. Modulair onderhoud, de richtlijn wordt in delen herzien 
dr. P. Tanis Verwacht 2021

Hemodialyse en vaattoegang
Herziening richtlijn 
dr. M. Snoeijs Verwacht 2021

Distale radiusfractuur
Herziening richtlijn 
dr. P. Hannemann Verwacht 2021

Sinus Pilonidalis
Nieuwe richtlijn 
dr. R.M. Smeenk Verwacht 2023

Muziek tijdens peri-operatief traject
Nieuwe richtlijn 
Prof.dr. E. Heineman, Prof. dr. J. Jeekel   Verwacht 2023


Preventie postoperatieve wondinfecties
Nieuwe richtlijn 

prof.dr. M.A. Boermeester Verwacht 2023
Proctologie
Herziening richtlijn 
dr. M.S. Dunker Verwacht 2023

Galweg- en Galblaascarcinoom
Herziening richtlijn 
dr. B. Groot Koerkamp Verwacht 2023

Wondzorg
Herziening richtlijn 
dr. M.A. Schreve Verwacht 2023

 

Commissie Richtlijnen

  • dr. R. Bakx (Voorzitter)
  • prof. dr. M.A. Boermeester (Commissielid)
  • dr. M. Gorter-Stam (Commissielid VAGH)
  • dr. G.A.M. Govaert (Commissielid NVT)
  • dr. K.J. Hartemink (Commissielid NVvL)
  • dr. M.S.L. Liem (Commissielid NVGIC)
  • dr. C.E.J. Sloots (Commissielid NVKC)
  • dr. C. Ünlü (Commissielid NVvV)
  • dr. A.J. Witkamp (Commissielid NVCO)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Richtlijn perioperatief traject is beschikbaar

Deze richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject (interventies waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt) en op hun onderlinge informatie-uitwisseling en