NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Richtlijnen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise en ervaring van zorgverleners en gebruikers.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de Richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut. Deze is modulair opgezet wat de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen vergemakkelijkt en onderlinge verwijzing mogelijk maakt. Zo kunt u als chirurg makkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënten informatie en indicatoren. 

Onderstaand vindt u de richtlijnen en adviezen die (nog) niet zijn opgenomen in de richtlijnendatabase maar wel onder de verantwoording van de NVvH vallen:

Modulair onderhoud richtlijnen
Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Door een werkwijze in te richten waarin jaarlijks modulair onderhoud plaatsvindt, kan nieuwe kennis sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk.  Dit doen we door te werken in clusters. Hiermee is in 2021 een start gemaakt.

Ga voor meer informatie naar Richtlijnen Database

Richtlijnen in commentaarfase
Voor de richtlijnen en richtlijnmodules die nieuw ontwikkeld of gereviseerd worden, is het mogelijk om commentaar te leveren. 

 

Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling

De chirurgische beroepsgroep is actief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

 

Project en omschrijving 

Projectleider

Oplevering

Preventie postoperatieve wondinfecties
Nieuwe richtlijn 

Prof. dr. M.A. Boermeester

Verwacht 2024

Proctologie
Herziening richtlijn 

dr. M.S. Dunker

Verwacht 2024

Galweg- en Galblaascarcinoom
Herziening richtlijn 

dr. B. Groot Koerkamp

Verwacht 2024

Beleid rondom spoedoperaties
Herziening richtlijn

dr. P.H.W. Lubbert

Verwacht 2024

Perifeer Arterieel Vaatlijden
Herziening richtlijn

dr. B. Fioole

Verwacht 20234

Diagnostiek en chirurgische behandeling bijniertumoren
Nieuwe richtlijn

Prof. dr. M.R. Vriens en Prof. dr. S. Kruijff

Verwacht 2024

Abdominale letsels
Nieuwe richtlijn

dr. C.M. Lameijer

Verwacht 2024

Complexe Voetletsels
Nieuwe richtlijn

dr. T. Schepers

Verwacht 2024

Thoracale letsels na trauma
Nieuwe richtlijn

dr. M.M.E. Wijffels en dr. P.J. Huijstee

Verwacht 2024

Bekkenringletsels
Nieuwe richtlijn

dr. F.F.A. IJpma

Verwacht 2024

Wekedelentumoren
Herziening richtlijn

dr. D.J. Grünhagen

Verwacht 2024

Centraal Veneuze Toegang
Nieuwe richtlijn

dr. C.G. Vos

Verwacht 2024

Nierpreservatie bij postmortale nierdonatie
Nieuwe richtlijn

dr. C. Moers Verwacht 2025

Strengileus
Nieuwe richtlijn

dr. R. ten Broek Verwacht 2026

 

Commissie Richtlijnen

  • dr. R. Bakx (Voorzitter)
  • dr. T.S. Aukema (Commissielid NVGIC)
  • prof. dr. M.A. Boermeester (Commissielid)
  • dr. E.R. Flikweert (Commissielid NVT)
  • dr. K.J. Hartemink (Commissielid NVvL)
  • dr. mr. M.H.J. Loos (Commissielid VAGH)
  • dr. B.M.E. Mees (Commissielid NVvV)
  • dr. C.E.J. Sloots (Commissielid NVKC)
  • prof. dr. P.J. Tanis (Commissielid NVCO)
  • dr. T.J. Weijs (Commissielid VAGH)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Richtlijn Polsganglion beschikbaar

Onder penvoerderschap van de NVvH en met voorzitter prof.dr. E. Heineman is de richtlijn Polsganglion ontwikkeld. Deze richtlijn is gericht op de diagnostiek, behandeling en nabehandeling van een polsganglion. Hierbij worden zowel volair als dorsale ganglia