NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Bekostiging

Het is belangrijk dat er adequate declaratietitels bestaan voor de zorg die geleverd wordt.

De Werkgroep Bekostiging denkt mee met het onderhoud van de dbc-systematiek. Van belang zijn daarnaast de plannen voor de doorontwikkeling van de bekostiging van de medisch-specialistische zorg. Samen met relevante stakeholders wil de NZa toewerken naar bekostiging van de medisch-specialistische zorg waarin gezondheidswinst voor de patiënt centraal staat. Contracteren op waarde moet de norm worden. De verwachting is dat het dbc-systeem hierdoor op termijn fundamenteel vereenvoudigd kan worden.

Werkgroep Bekostiging

  • dr. R. Meerwaldt (Voorzitter)
  • dr. J.W. Hinnen (Commissielid)
  • dr. T.C.K. Tran (Commissielid)
  • dr. M. Waleboer (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Nieuws van de NZa

In de meest recente NZa nieuwsbrief MSZ leest u hoe u een facultatieve prestatie kunt aanvragen. Het UMC Groningen en zorgverzekeraar VGZ hadden de primeur en maakten gebruik van deze nieuwe ruimte in de bekostiging om een nieuwe behandeling voor zeer