Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

08-11

De richtlijn colorectaal carcinoom is onder leiding van prof Tanis modulair herzien. Dit betekent dat er nieuwe modules zijn ontwikkeld en door de NVvH geautoriseerd.

Volledigheidshalve verwijzen wij op deze plaats naar de Richtlijnendatabase.

05-11

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is ijzersterk, maar hoe kunnen we onze krachten beter bundelen om het onderzoek naar een nog hoger niveau te tillen? En welke rol kan de NVvH hierin spelen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de eerste Wetenschapsavond Heelkunde op donderdag 31 oktober in de Domus Medica.

15-10

Vanuit ZonMw / Werkorganisatie Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een nieuwe subsidieronde voor Zorgevaluatieonderzoek en Gepast Gebruik opengesteld:  https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatieonderzoek-zegg-extra-ronde-2019. Inschrijven kan op de thema’s ‘Diagnostiek’ en ‘Nazorg-Follow-up’. In de bijlage vindt u meer informatie en de criteria voor het indienen van onderzoeksprojecten.

11-10

Op 8 oktober jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis zijn standpunt inzake bevolkingsonderzoek AAA aan de Tweede Kamer laten weten. Hij is van mening dat er inhoudelijk onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot bevolkingsonderzoek. Staatssecretaris Blokhuis ondersteunt de lijn van de NVvV en de NVvH om dit onderwerp te prioriteren binnen de richtlijnen en geeft aan dit traject bij de NVvV, de NVvH en de NHG met belangstelling te zullen volgen.

10-10

Op 22 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter,  dhr. dr. J.C.A. de Mol van Otterloo (Alexander) af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dhr. prof. dr. H.J. Bonjer (Jaap), terstond herkiesbaar als zijn opvolger.

10-10

Ontdekken bij welk vak je doktershart ligt. En hoeveel kans je maakt om daar in opleiding te komen. Of gewoon maar eens kijken welke vervolgopleidingsmogelijkheden je zoal hebt. Op 5 oktober 2019 organiseerde KNMG het carrière-event voor geneeskundestudenten en basisartsen. Heelkunde werd tijdens de dag vertegenwoordigd door de bestuursleden van de VAGH. Ruim 650 geïnteresseerden bezochten het event. 

10-10

Er zijn wat problemen geweest met de verzending van het NTvH. Mocht u het niet hebben ontvangen, laat het ons weten op nvvh@heelkunde.nl, dan sturen we er een na (zo lang de voorraad strekt). U kunt overigens altijd het nummer ook digitaal lezen, na inloggen op:

https://heelkunde.nl/ntvh

10-10

Voor deze werkgroep ligt het focus op het, aan de hand van de aanbevelingen uit het visiedocument samen beslissen, bevorderen van bewustwording van het feit dat artsen en patiënten samen beslissingen kunnen maken over de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats voor deze specifieke patiënt, maar ook op het invullen van verschillende randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om het proces van samen beslissen op een goede manier toe te passen. Met als uiteindelijke ambitie dat samen beslissen is verweven in de handelswijze van de medisch specialist. 

Pagina's