Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

21-01

De consultkaart voor Pancreascarcinoom is door alle betrokken partijen goedgekeurd en vanaf heden gepubliceerd. U kunt de consultkaart terug vinden via deze link.

14-01

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie gaat een richtlijn Keloïd en litteken hypertrofie ontwikkelen.

09-01

Het oudejaarsvuurwerk heeft op vele plaatsen helaas weer geleid tot zeer ernstige letsels. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft inmiddels haar steun betuigd voor het vuurwerkmanifest dat zich inzet voor een verbod op consumentenvuurwerk en alleen professionele vuurwerkshows. U kunt het initiatief ook steunen? Meld u dan aan via dit formulier of registreer uw naam via: https://petities.nl/petitions/vuurwerkverbod

09-01

Evenals in 2019 vindt de ABSITE-toets in 2020 plaats op dinsdag. Reden hiervoor is dat we rekening gehouden hebben met verplicht onderwijs en bijeenkomsten voor aios. De toets is verplicht voor alle aios Heelkunde en vooropleiding-aios vanuit de Orthopedie, Plastische Chirurgie en Urologie. Andere cursussen, congressen, vakanties, bruiloften, etc. op deze datum zijn dan ook niet toegestaan.

09-01

Binnen Europa zijn diverse gremia die zich bezighouden met de uitvoering van diverse medische specialismen. Dit betreft ook de verschillende medische vervolgopleidingen. Soms heeft dit direct gevolgen voor de Nederlandse opleiding Heelkunde of de regelgeving daaromtrent. Daarom wordt ook op dit gebied Europa steeds belangrijker en is het nodig dat wij elkaar goed informeren over onze activiteiten. En dat de NVvH de vertegenwoordigers in Europa ondersteunt waar nodig.

09-01

Het is ons een genoegen u mede te delen dat de komende buitendag van het Historisch Genootschap Heelkunde zal plaatsvinden in het mooie ALKMAAR!

Wij verzoeken u vriendelijk vrijdag 3 april 2020 alvast in uw agenda te noteren. Het programma, locatie en inschrijfformulier volgen t.z.t.

 

09-01

De NZa heeft twee documenten gepubliceerd over contracten in de medisch specialistische zorg.

09-01

Ten opzichte van 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen.

19-12

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is gestart met de ontwikkeling van de leidraad vitaal bedreigde patiënt. Het doel van de leidraad is advies geven over de inrichting van het Spoed Interventie Systeem (SIS) in het ziekenhuis met als doel de zorg voor de vitaal bedreigde patiënt op de verpleegafdelingen te verbeteren. Hierbij worden specifieke afdelingen waar monitoring al onderdeel is van zorg, zoals de SEH, CCU, High Care, Medium Care en IC, buiten beschouwing gelaten.

19-12

Vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 opengesteld op de ZonMw-website.

Pagina's