Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

01-11

Veel gestelde vragen registratie e-consult

Voor medisch specialisten zullen vanaf 1 januari 2018 herhaalconsulten op de polikliniek via e-mail, telefoon of screen-to-screen (zogenaamd e-consulten) op dezelfde wijze geregi-streerd én geteld kunnen worden als een fysiek, ‘face to face’ herhaalpolikliniekbezoek.

31-10

Vanaf heden is de richtlijn Rectumprolaps in te zien via de richtlijnendatabase. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de NVvH met medewerking van de NVMDL, NVvR, NVU, NVOG, NVFB en de patiëntenvereniging.

25-10

Vanaf 1 januari 2018 is het e-consult gelijkgesteld aan het face-to-face contact tussen patiënt en medisch specialist. Hier gelden wel voorwaarden voor met betrekking tot zorginhoud, tijd, verslag-legging en 1x face-to-face contact in het initiële subtraject.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Lees dit in de bijlage

13-10

U kunt hier de evaluatie invullen

06-10

Kennishiaten zijn - door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing - onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie.

De werkgroep wil u graag uitnodigen voor de bijeenkomst prioritering kennishiaten op:
30 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht

In de bijlage leest u de volledige uitnodiging over deze bijeenkomst.

06-10

Op 24 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, Prof. dr. E. (Erik) Heineman af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. J.C.A. (Alexander) de Mol van Otterloo, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Dit betekent dat de functie van vicevoorzitter vacant komt. Volgens goed gebruik is de voorzitter - en zo ook de vicevoorzitter - afwisselend uit een academisch en perifeer ziekenhuis benoemd.

12-09

Datum: 2 november 2017
Plaats: Amsterdam (VUmc)

Programma

Aansluitend wordt op 3 november de CASH 3.K georganiseerd. Klik hier om in te schrijven.

07-09

Velen van u hebben het weleens meegemaakt: een brief van het Medisch Tuchtcollege of klachtencommissie met een tegen u gerichte klacht. Dat dit gevoelens van woede, onzekerheid en twijfel met zich mee kan brengen, is zeer begrijpelijk - in het julinummer van het NTvH hebt u de soms nare ervaringen op dit gebied van vier berispte chirurgen kunnen lezen. De NVvH biedt daarom per 1 september een nieuw type dienstverlening aan, ter ondersteuning als u wordt aangeklaagd bij het Medisch Tuchtcollege of een klachtencommissie: NVvH Peer Support.

04-07

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden is definitief opgeleverd. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de SKMS en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Pagina's