NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Kennisagenda 2.0: In gesprek met Milan Richir

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november overhandigde Milan Richir namens de Werkgroep Zorgevaluatie de vernieuwde Kennisagenda 2.0 aan voorzitter Bernard Elsman. Een mooie mijlpaal. Wij stelden vier vragen aan Milan over deze nieuwe

Ed Maartense aanmoedigingsprijs 2023

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan

Project PROM Heupfractuur

Het project PROMs in de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) is afgerond. Het doel van het project was om te bepalen hoe haalbaar en uitvoerbaar de landelijke implementatie van patiënt gerapporteerde uitkomsten aan de zorgketen voor patiënten met een

Federatie Medisch Specialisten: Nieuwsmonitor

De Federatie Medisch Specialisten biedt wekelijks als service een nieuwsoverzicht, om lezers op de hoogte te brengen van het laatste nieuws van de Federatie, de wetenschappelijke verenigingen en de medisch-specialistische zorg.  Lees de

Herziening Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie

Sinds 2015 worden bij opname en ontslag gegevens van klinische revalidanten met een dwarslaesie verzameld in de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie (NDD). Recentelijk is de NDD inhoudelijk herzien. Meer informatie en een overzicht van de gegevens die

Gemandateerde leden november 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende leden gemandateerd: dr. B.R. Saleem, is op voordracht van de NVvV, afgevaardigd in de richtlijnwerkgroep Raynaud. dr. A.B. Francken, is op voordracht van de NVCO, afgevaardigd in de

  • CASH
Inschrijving CASH3.F

De inschrijving voor de CASH3.F ofwel Finalistentrack is geopend! De cursus vindt plaats op 1 december aanstaande. De Finalistentrack is de afsluitende (verplichte) CASH-cursus voor 6e jaars aios, maar ook 5e jaars aios kunnen meedoen (bij voldoende

Kennisagenda 2.0 gepubliceerd

De Kennisagenda 2.0 van de NVvH is door het bestuur vastgesteld en zal tijdens de algemene ledenvergadering 18 november a.s. worden toegelicht. De update van de bestaande kennisagenda geeft richting aan toekomstig evaluatieonderzoek van bestaande, breed

Overlijdensbericht Kees Dejong

Met droefheid heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van het overlijden van de heer prof.dr. Kees Dejong op vrijdag 21 oktober jongstelden. In 2021 ontving Kees een Gouden Legpenning voor zijn wetenschappelijke verdiensten voor de chirurgie. Hij

MMV-congres: De kunst van het opleiden

De inschrijving is geopend voor het MMV-congres 2022 georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten op woensdag 7 december 2022. Het thema van het congres dat ook dit jaar weer online plaatsvindt is: De kunst van het opleiden. Naast de plenaire sessies

MedTech Twente Week

"Samen de toekomstige gezondheidszorg versterken met medische technologie." Van 2 t/m 4 november 2022 vindt de eerste editie van de MedTech Twente Week plaats. Een breed meerdaags programma voor onder meer onderzoekers, corporates, startups,

Nieuwsbrief NZa medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt regels op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en houdt toezicht op het naleven hiervan. De NZa heeft een nieuwsbrief  'medisch-specialistische zorg' gepubliceerd. Klik hier voor de hele nieuwsbrief
1 2 3 4 5 ... » 1/19 (556)