NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Mandateringen en mutaties maart 2023

Richtlijnen  dr. E. Fennema en dr. S.M. Verhage, op voordracht van de NVT, afgevaardigd in de clusterexpertisegroep Letsel en Ongeval. dr. I.F. Faneyte en dr. S.W. Nienhuijs, op voordracht van de NVGIC, afgevaardigd in de

Integratie Basisexamen Heelkunde

Het Basisexamen Heelkunde wordt voor aios Heelkunde geïntegreerd in de jaarlijkse kennistoets. In de kennistoets van 08-12-2023 zal het Basisexamen voor het eerst geïntegreerd zijn. Aios Heelkunde en de vooropleidingsaios Orthopedie, Plastische

Prehabilitatie bespaart naar verwachting kosten

Het is aannemelijk dat het voorbereiden van patiënten voor een dikkedarmkankeroperatie door middel van een prehabilitatieprogramma leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van de huidige standaard zorg. Een budgetimpactanalyse, uitgevoerd door het

Definitieve resultaten kennistoets bekend

Op 28 februari zijn de definitieve resultaten van de kennistoets bekend geworden. De examencommissie heeft de opmerkingen van aios en de psychometrische analyses beoordeeld en diverse correcties doorgevoerd. Aios hebben tot 15 maart inzage in de gehele toets,

  • Duurzaamheid
Duurzaam promoveren anno 2023

Nederland produceert jaarlijks meer dan 5.000 promovendi. Aan het eind van dit traject gaat iedereen met zijn of haar mooi boekje naar de drukker. Als we het hebben over de vergroening van de zorg is onze papier verbruik daar ook onderdeel van. Wereldwijd

Mandateringen en mutaties februari 2023

Concilium Dr. P.T. den Hoed, vertegenwoordiging perifere opleiders regio Rotterdam, is afgetreden en wordt opgevolgd door dr. D. Roos. Dr. D. Roos, vertegenwoordiging NVGIC, is afgetreden. Er is nog geen opvolging. Dr. D. Boerma,

Boek 'CHIRURGISCH FRONTWERK' nu te bestellen

Vanaf 2015 zijn op Urk in het ‘Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland’ (tmgn.nl) zeven chirurgische witness seminars gehouden. Voor deze seminars werden chirurgen uitgenodigd die betrokken waren bij de ontwikkeling van de Nederlandse chirurgie

Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie

De werkgroep heeft als missie endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit inzichtelijk te maken. Met de toenemende differentiatie en

De Groene OK: Invitational Innovatie door Inspiratie

Op 18 april van 18.00 uur tot 21.30 uur organiseert het Landelijk Netwerk de Groene OK de Invitational Innovatie door Inspiratie. De bijeenkomst staat in het teken van innoveren en verduurzamen. Ook staan wij stil bij de Leidraad i.o. die handvaten biedt om
1 2 3 4 5 ... » 1/21 (611)