NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Richtlijnen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise en ervaring van zorgverleners en gebruikers.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de Richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut. Deze is modulair opgezet wat de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen vergemakkelijkt en onderlinge verwijzing mogelijk maakt. Zo kunt u als chirurg makkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënten informatie en indicatoren. 

Onderstaand vindt u de richtlijnen en adviezen die (nog) niet zijn opgenomen in de richtlijnendatabase maar wel onder de verantwoording van de NVvH vallen:

Modulair onderhoud richtlijnen
Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Door een werkwijze in te richten waarin jaarlijks modulair onderhoud plaatsvindt, kan nieuwe kennis sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk.  Dit doen we door te werken in clusters. Hiermee is in 2021 een start gemaakt.

Ga voor meer informatie naar Richtlijnen Database

Richtlijnen in commentaarfase
Voor de richtlijnen en richtlijnmodules die nieuw ontwikkeld of gereviseerd worden, is het mogelijk om commentaar te leveren. 

 

Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling

De chirurgische beroepsgroep is actief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

 

Project en omschrijving  Projectleider Oplevering

 

Voedingsbeleid
Herziening in samenwerking met de NVA (anesthesiologie) 

dr. M.F.M. van Stijn Verwacht 2020
Colorectaal Carcinoom
Herziening richtlijn. Modulair onderhoud, de richtlijn wordt in delen herzien 
Prof. dr. P. Tanis Verwacht 2023

Hemodialyse en vaattoegang
Herziening richtlijn 
dr. M. Snoeijs Verwacht 2021

Distale radiusfractuur
Herziening richtlijn 
dr. P. Hannemann Verwacht 2021

Sinus Pilonidalis
Nieuwe richtlijn 
dr. R.M. Smeenk Verwacht 2023

Muziek tijdens peri-operatief traject
Nieuwe richtlijn 
Prof.dr. E. Heineman, Prof. dr. J. Jeekel   Verwacht 2023


Preventie postoperatieve wondinfecties
Nieuwe richtlijn 

Prof. dr. M.A. Boermeester Verwacht 2023

Proctologie
Herziening richtlijn 

dr. M.S. Dunker Verwacht 2023
Galweg- en Galblaascarcinoom
Herziening richtlijn 
dr. B. Groot Koerkamp Verwacht 2023

Wondzorg
Herziening richtlijn 
 
dr. M.A. Schreve Verwacht 2023

Beleid rondom spoedoperaties
Herziening richtlijn

dr. P.H.W. Lubbert Verwacht 2023

Schouderluxatie
Nieuwe richtlijn

dr. R.J. Derksen Verwacht 2023

Perifeer Arterieel Vaatlijden
Herziening richtlijn

dr. B. Fioole Verwacht 2023

Ganglion
Nieuwe modules, onderdeel van de richtlijn Algemene Chirurgie

Prof. dr. E. Heineman Verwacht 2023

Diagnostiek en chirurgische behandeling bijniertumoren
Nieuwe richtlijn

Prof. dr. M.R. Vriens en Prof. dr. S. Kruijff Verwacht 2023

Achillespeesruptuur
Nieuwe richtlijn

dr. E.J. Verleisdonk Verwacht 2023

Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan richtlijnen
Handvatten bieden om duurzaamheidsaspecten vast onderdeel te laten uitmaken bij richtlijnen.

Prof.dr. F.W. Jansen Verwacht 2023

 

Commissie Richtlijnen

  • dr. R. Bakx (Voorzitter)
  • prof. dr. M.A. Boermeester (Commissielid)
  • dr. M. den Dulk (Commissielid NVGIC)
  • drs. E.R. Flikweert (Commissielid NVT)
  • dr. M. Gorter-Stam (Commissielid VAGH)
  • dr. K.J. Hartemink (Commissielid NVvL)
  • dr. B.M.E. Mees (Commissielid NVvV)
  • dr. C.E.J. Sloots (Commissielid NVKC)
  • dr. A.J. Witkamp (Commissielid NVCO)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Gezocht: leden werkgroep richtlijnontwikkeling

Voor de herziening van enkele WIP-richtlijnen is de NVvH op zoek naar leden die deel willen nemen in een richtlijnwerkgroep. Voor het volgende onderwerp zoeken wij nog een deelnemer: BRMO Deelname aan een richtlijnwerkgroep neemt circa twee