NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Erkenning opleiding

Goede chirurgische zorg begint bij de chirurgische opleiding. Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen worden deze gevisiteerd. De visitaties vinden plaats onder auspiciën van de RGS en worden uitgevoerd aan de hand van de geldende opleidingseisen.

Opleidingsklinieken

Hieronder vindt u per opleidingsregio een overzicht van de opleidingsklinieken met erkenningstermijnen en voor welke differentiaties de erkenning geldt. De overzichten zullen regelmatig worden geupdated.

Visitatiedata in de overzichten worden pas aangepast nadat de RGS definitief uitspraak heeft gedaan over de inhoud van de erkenning en de erkenningstermijn. Totdat de RGS uitspraak heeft gedaan geldt de huidige erkenning, daarom is er voor gekozen om de visitatiedatum én erkenning pas aan te passen na het definitieve besluit van de RGS.

Laatste update: 23-07-2020

Erkenning differentiaties

Wanneer u een differentiatie wilt aanbieden, kunt u hiervoor erkenning aanvragen wanneer een opleidingsvisitatie voor uw kliniek is ingepland. De aanvraag verloopt in het kort als volgt:

 1. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor het aanbieden van een differentiatie, vult u voor de gewenste differentiaties het Go/No Go formulier in.
 2. Bij een Go vult u de algemene vragenlijst in en upload u het gehele pakket in Compusense. Het bureau zal zorgdragen dat de leescommissie van de betreffende subvereniging de stukken voorafgaand aan de visitatie zal beoordelen. U wordt verzocht om minimaal 8 weken voorafgaand aan de visitatiedatum de stukken digitaal aan te leveren via Compusense. 
 3. Tijdens de visitatie zal de visitatiecommissie ad hoc de input van de leescommissies meenemen in de gesprekken. Naar aanleiding van de visitatiedag zal het eindoordeel, in overleg met de leescommissie opgesteld worden.

Bovenstaand kunt u gedetailleerder zowel schematisch als uitgeschreven downloaden. Deze informatie is tevens terug te lezen in de 'instructies voor visitatoren en opleiders' vanaf pagina 10 (hoofdstuk B.5)

Formulieren

Tussentijdse uitbreiding van de erkenning
Wanneer u tussentijds de erkenning van uw opleiding wil uitbreiden met een extra differentiatie, is dit mogelijk wanneer u de volgende regels in acht houdt:

 1. De basisopleiding is voor 5 jaar toegekend;
 2. De expiratiedatum is meer dan anderhalf jaar verwijderd van de aanvraagdatum;
 3. De erkenningsdatum is meer dan een jaar geleden;
 4. Erkenning van dit onderdeel (differentiatie) kan maximaal voor de duur van de basisopleiding verleend worden

De aanvraag voor een tussentijdse uitbreiding dient bij de RGS ingediend te worden. Voor informatie over het door te lopen traject, klik hier.

Handige links

Plenaire Visitatiecommissie

 • prof. dr. L.P.S. Stassen (Voorzitter)
 • dr. B.H. Verhoeven (Vice-voorzitter)
 • dr. K.H. in 't Hof (Secretaris)
 • drs. R. van Baren (Commissielid NVKC)
 • dr. D. Boerma (Commissielid perif.opl. regio V)
 • dr. K. Bosscha (Bestuurslid)
 • dr. T. van Dalen (Commissielid NVCO)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid NVGIC)
 • prof. dr. M.J.R. Edwards (Commissielid NVT)
 • dr. R.J. van Ginkel (Commissielid UMC-opl. regio VI)
 • drs. N.M. Hanneman (Commissielid NVvL)
 • dr. J.J.M. Haverkort (Commissielid VAGH)
 • dr. P.T. den Hoed (Commissielid perif.opl. regio IV)
 • dr. W. Kelder (Commissielid perif.opl. regio VI)
 • drs. T. KoĆ«ter (Commissielid VAGH)
 • dr. J.H.P. Lardenoije (Commissielid NVvV)
 • prof. dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum (Commissielid UMC-opl. regio II)
 • drs. M.V. Nijenhuis (Commissielid VAGH)
 • prof. dr. D.L. van der Peet (Commissielid UMC-opl. regio I)
 • dr. H. Rijna (Commissielid perif.opl. regio I)
 • dr. A. Schepers (Commissielid UMC-opl. regio III)
 • dr. H.J. Smeets (Bestuurslid)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid perif.opl. regio VIII)
 • dr. P.W.H.E. Vriens (Commissielid perif.opl. regio VII)
 • prof. dr. M.R. Vriens (Commissielid UMC-opl. regio V)
 • dr. B.P.L. Wijnhoven (Commissielid UMC-opl. regio IV)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws