NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Certificering

Chirurgen kunnen zich laten certificeren voor een of meer differentiaties van de Heelkunde; hiervoor dienen zij te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

(Her)certificering voor een heelkundige differentiatie aanvragen?

Indiening van een (her)certificeringsaanvraag voor een van de heelkundige differentiaties is alleen mogelijk via GAIA/PE-online. Voor meer informatie raadpleegt u de onderstaande link 'STROOMDIAGRAM keuzehulp certificering incl. toelichting'. 

Let op:

 • Een antegrade (eerste) certificeringsaanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk zes maanden na uw inschrijving als chirurg bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 • Het indienen van een hercertificeringsaanvraag is mogelijk vanaf vier maanden vóór het einde van uw huidige certificeringsperiode.
 • Voor meer informatie over een zij-instroomaanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Certificering van de NVvH.
 • Voor (her)certificeringsaanvragen vaatchirurgie raadpleegt u het document 'Verrichtingenlijst 2014' via de onderstaande link. 

(Her)certificering aanvragen? Volg onderstaande stappen:

 1. Ga naar uw dossier in GAIA/PE-online.
 2. Zorg dat uw instellingen in GAIA/PE-online (o.a. e-mailadres) juist zijn, zodat u geen belangrijke berichten over uw (her)certificering mist. Let op dat de mail niet in uw spam terechtkomt.
 3. Download en gebruik de verplichte sjablonen tijdens het aanvraagproces in GAIA/PE-online.
 4. Indien er sprake is van een verplicht sjabloon voor het aanleveren van uw operatietableau, is dat ook te downloaden tijdens uw aanvraag in GAIA/PE-online.
 5. Zorg ervoor dat uw aanvraag geen privacygevoelige gegevens bevat zoals patiëntnummers, -namen of BSN-nummers.
 6. Dien voor iedere gewenste differentiatie een aparte aanvraag in.
 7. Houd de berichtgeving in GAIA/PE-online over het verloop van uw aanvraag in de gaten.
 8. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer drie maanden.

Na ontvangst van een complete aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, wordt deze voorgelegd aan en inhoudelijk beoordeeld door een toetsingscommissie. De toetsingscommissie adviseert het bestuur van de subvereniging, dat vervolgens een besluit neemt over de aanvraag.

Bij (voorwaardelijke) goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u hierover digitaal bericht in GAIA/PE-online.
Bij een (voornemen tot) afwijzing van de aanvraag ontvangt u bericht van het bestuur van de desbetreffende subvereniging.

Handige links
Schema Verdeling Heelkunde

Vanaf 1 mei 2019 mogen ingrepen op Heelkunde niveaus C en D volgens het Schema Verdeling Heelkunde (rapport 'Normering Chirurgische Behandelingen') alleen worden uitgevoerd door daarvoor in de desbetreffende differentiatie gecertificeerde chirurgen. Voor ingrepen op Heelkunde niveau B geldt dat er afspraken binnen het samenwerkingsverband gemaakt moeten zijn. 

Dit heeft mogelijk consequenties voor de individuele beroepsuitoefening en/of voor organisatie van de diensten. 

Niet-gecertificeerde chirurgen kunnen via de zij-instroomregeling alsnog een certificaat aanvragen. 

Commissie Normering & Certificering

 • prof. dr. R.H. Geelkerken (Voorzitter)
 • dr. E.S. van Hattum (Commissielid NVvV)
 • dr. D.J. Heineman (Commissielid NVvL)
 • drs. N. Molenaar (Commissielid NVCO)
 • dr. E.L. Postma (Commissielid NVCO)
 • dr. M. Vermaas (Commissielid)
 • drs. G.W. Zijp (Commissielid NVKC)
 • dr. W.P. Zuidema (Commissielid NVT)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Aangepaste coulanceregeling hercertificering

Coulanceregeling voor hercertificering in de periode 1-3-2020 tot 1-3-2025 Vanwege de COVID-19 periode kunnen er problemen ontstaan met het behalen van de (her)certificeringseisen. De NVvH en subverenigingen zullen vooralsnog voor hercertificering in de