NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

06 januari 2022

Verruimde coulanceregeling herregistratie RGS en hercertificering NVvH januari 2022

Verruimde coulanceregeling herregistratie RGS en hercertificering NVvH januari 2022

Herregistratie RGS

In het jaar 2020 heeft de RGS ten gevolge van de pandemie besloten 40 coulancepunten toe te kennen aan iedere chirurg voor de herregistratie als medisch specialist. Deze punten zijn ook daadwerkelijk bijgeschreven in GAIA. Dit jaar heeft de RGS besloten de coulanceregeling te verruimen door van de start van de pandemie tot en met december 2021 per maand 3 coulancepunten toe te kennen aan iedere medisch specialist. Deze periode loopt van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021, dus 22 maanden maal 3 punten is 66 punten. In tegenstelling tot het jaar 2020 worden deze coulancepunten nu niet meer automatisch bijgeschreven, maar bekijkt de RGS per geval hoeveel maanden binnen de herregistratieperiode vallen van de medisch specialist die zich wil herregistreren en zal zelf -indien nodig- het aantal coulancepunten verrekenen.

Ga voor meer informatie en uitleg naar de FAQ pagina van de RGS


Hercertificering NVvH
In het verlengde van bovenstaande heeft de NVvH besloten ook bij hercertificering voor wat betreft de deskundigheidsbevordering per geval te bekijken hoeveel maanden binnen de certificeringsperiode vallen van de chirurg die zich wil hercertificeren en zal zelf -indien nodig- het aantal coulancepunten naar rato verrekenen.