NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Tijdschrift (NTvH)

Het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde is hét maandblad voor snijdend Nederland. U leest er over de voortdurende veranderingen in het chirurgisch vakgebied en over hoe de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde daarmee omgaat.

Het blad biedt ruimte voor discussie en reflectie, maar ook luchtiger verenigingsnieuws heeft er z’n plek. Daarnaast krijgen ook de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied de aandacht. Maandelijks vindt u er talloze casus- en onderzoeksverslagen, Cochraine reviews en proefschriftbesprekingen. Voor informatie over publiceren of adverteren mailt u de redactie op: redactie@heelkunde.nl

Wilt u meer informatie over adverteren in het NTvH?
Bekijk de mogelijkheden

Auteursrichtlijnen

Algemeen
De redactie volgt de Vancouver-richtlijnen: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals.

Alleen Nederlandstalige bijdragen worden in behandeling genomen; aanlevering in platte tekst, dus zonder automatische eindnoten of gebruik van Reference Manager. In de tekst naar de literatuurlijst verwijzen door middel van het nummer van de referentie als noot in superscript. De nummering van de literatuurverwijzingen verloopt in de volgorde van voorkomen in de tekst. Verwijzingen naar tabellen en figuren in de tekst tussen haakjes weergeven.

Van iedere auteur de juiste (Nederlandse) titulatuur, initialen, functie en werkplek met adres vermelden. Graag ook aangeven wie corresponderend auteur is met opgave van diens e-mailadres en telefoonnummer.

Een artikel wordt altijd geanonimiseerd doorgestuurd naar twee reviewers uit de Redactieraad. Op basis van hun beoordeling en (na onenigheid tussen reviewers) die van de hoofdredactie, wordt beslist of een artikel al dan niet na revisie wordt geaccepteerd voor publicatie. Nadat de auteur de revisie van zijn of haar manuscript heeft ingediend, legt de eindredacteur, indien noodzakelijk, de door hem geredigeerde versie ter fiattering aan de corresponderend auteur voor.

Adres redactiesecretariaat
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
Postbus 20061
3502 LB Utrecht
tel 030-2823851
redactie@heelkunde.nl

Aanlevering
Alle kopij digitaal aanleveren aan Victor Kammeijer, eindredacteur van het NTvH via: redactie@heelkunde.nl; beeldmateriaal graag in aparte bestanden. Niet-digitaal beeldmateriaal kan ook via de post verstuurd worden naar het redactiesecretariaat. Foto’s moeten van voldoende kwaliteit zijn, minimaal 300 dpi bij een minimale beeldbreedte van 12 cm (tiff- of jpg-formaat). Grote bestanden (>10Mb) graag via wetransfer o.i.d., aangezien de redactiemailbox dan te vol raakt.

Soorten publicaties

Onderzoeksartikel
Onderzoeksartikelen graag indelen volgens de structuur: Inleiding, Methoden, Resultaten, Beschouwing en eventueel Conclusie. In lange artikelen kunnen onderkopjes worden gebruikt. Graag ook een gestructureerde samenvatting aanleveren van maximaal 200 woorden; de omvang van het hele artikel mag maximaal 2000 woorden zijn. De literatuurlijst mag niet meer dan 30 referenties bevatten. Vermeld indien relevant kort de financierende instantie.

Casus
Een casus heeft een educatief oogmerk en besteedt aandacht aan een ziektebeeld, een klinische benaderingswijze of een medisch basisprincipe. Maximale omvang: 1000 woorden. Graag aanleveren met een samenvatting van maximaal 100 woorden.

Beschouwing
In een beschouwing wordt een probleemstelling, zienswijze of thema belicht via een samenhangende en navolgbare gedachtegang. De maximale omvang van een dergelijk manuscript is 2000 woorden. Graag aanleveren met een samenvatting van maximaal 200 woorden en een literatuurlijst van maximaal 20 items.

Opinie
In de rubriek ‘Opinie’ is plaats voor commentaren met een opiniërende invalshoek. In een commentaar wordt een zienswijze of standpunt kort en bondig verwoord (maximaal 800 woorden, inclusief referenties).

Congresverslag
Een congresverslag mag circa 1000 woorden bevatten. Foto’s in goede resolutie zijn welkom.

Ingezonden
Een ingezonden brief mag 400 woorden bevatten. De redactie plaatst geen anonieme bijdragen. Een ingezonden brief die betrekking heeft op een wetenschappelijke bijdrage mag langer zijn: zo'n 700 woorden.

Foto van de maand
De foto van de maand illustreert een diagnostisch dilemma of bijzondere casus. Bij voorkeur bevat de begeleidende tekst een vraagstelling. De tekst dient 100 a 150 woorden te zijn. Het beeld moet voor zich spreken.

Chirurgische techniek
In deze rubriek is het mogelijk een nieuwe chirurgische techniek te beschrijven. Goede illustraties zijn hierbij een vereiste.

Personalia
In de rubriek Personalia is plaats voor nieuws van en over NVvH-leden. Het kan hierbij gaan om nieuwe leden, necrologieën, chivo-aanstellingen, nieuwe vakgroeps- of maatschapsleden. Maar ook prijzen en onderscheidingen, kortom alles wat maar nieuws is van en voor de Nederlandse chirurg en aardig om te lezen.

Overige bijdragen
Het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde kent ook rubrieken, zoals Cochrane-review in perspectief, proefschrift- en boekbesprekingen. Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact op met de eindredacteur.

Hoofdredactie NTvH

 • dr. J.F.M. Lange, jr. (Voorzitter)
 • drs. J.M. Bakia (Commissielid)
 • dr. J.W.A.M. Bosmans (Commissielid)
 • dr. E.R.J. Bruns (Commissielid)
 • dr. F.F.A. IJpma (Commissielid)
 • dr. H.M. Kroon (Commissielid)
 • dr. H.T.J. Mantel Dr. (Commissielid)
 • drs. C.B.H. Molenaar (Commissielid)
 • drs. K. Ruitenbeek (Commissielid)
 • drs. M. Staarink (Commissielid)
 • dr. C. Ünlü (Commissielid)
 • dr. E.N. de Vries (Commissielid)
 • dr. S. Woltz (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws