NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Historisch Genootschap Heelkunde

Het Historisch Genootschap Heelkunde (HGH) is in 2001 als werkgroep opgericht met als doelstelling de historische bewustwording van de Nederlandse chirurgen te bevorderen door het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde en in het bijzonder van de chirurgie in Nederland.  Daarnaast wil het Historisch Genootschap de chirurgische geschiedenis bewaren en toegankelijk houden voor de generaties die na ons komen.

Het HGH stimuleert en ondersteunt het uitvoeren van historisch onderzoek door leden van de NVvH en organiseert symposia met medisch historische onderwerpen. Jaarlijks is er een Buitendag waarbij een bezoek wordt gebracht aan medisch historische interessante plaats.

Het lidmaatschap van het HGH is open voor ieder lid van de NVvH, zonder kosten.

Het bestuur van het Historisch Genootschap Heelkunde:

  • Prof dr Frank IJpma, voorzitter
  • Drs Mariska Scheuer, secretaris
  • Drs Evert Theunissen, archivaris NVvH, bestuurslid