NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

SCHERP

Voor de opleiding Heelkunde is het Landelijk Opleidingsplan Heelkunde van toepassing: Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals (SCHERP).

Het opleidingsplan SCHERP kunt u hieronder raadplegen. In 2020 is SCHERP versie 2.1 vastgesteld door het Concilium Chirurgicum. Het Kaderbesluit en het Specifiek Besluit Heelkunde zijn de vinden op de website van de KNMG.

In januari 2021 is door de CGS het geactualiseerde Specifiek Besluit Heelkunde goedgekeurd en vastgesteld. Deze versie van het Besluit Heelkunde is meer in lijn gebracht met het Landelijke Opleidingsplan SCHERP 2.1.

Dit Besluit ligt nu ter instemming voor aan de Minister van Medische Zorg. Na instemming van de minister treedt het besluit formeel op 1 juli 2021 in werking. Voor nu kunt u hier klikken voor de nieuwe versie van het Besluit Heelkunde. Na goedkeuring door de minister is het Besluit ook te vinden op de website van het KNMG.

 

Neem contact op met:

Jacobs, drs. E.M.J.
Jacobs, drs. E.M.J.

Gerelateerd nieuws