NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

SKMS projecten

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren.

SKMS financiert projecten die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om Richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënten informatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

De NVvH voert met behulp van de SKMS-gelden projecten uit die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de NVvH zoals geformuleerd in ons strategisch beleidsplan, passend binnen ons kwaliteitsbeleid en binnen de SKMS-kaders. Onderstaand treft u een overzicht aan van lopende SKMS projecten en richtlijnen in ontwikkeling.

Overzicht lopende SKMS projecten
Project en omschrijving Projectleider Oplevering

Uniforme landelijke heelkundige complicatieregistratie
Doel van het project is het ontwikkelen van een uniforme, landelijke heelkundige complicatielijst en synchronisatie van deze lijst met de complicatieregistratie in de DICA.
 
prof. dr. J.D. Blankensteijn                                                                                                                                         2020

Netwerkvorming Zorgevaluatie 
Doel van het project is het in beeld brengen, stimuleren en faciliteren van onderzoeksnetwerken binnen de heelkunde.

prof. dr J.P Ruurda  2021
Slim registreren 
Doel van het project is het uniformeren van kwaliteitsregistraties door middel van een modulaire opbouw voor o.a. comorbiditeit, tumorstadiering en complicaties. Een van de beoogde uitkomsten is afname van registratielast.
 
dr. H.A. Prins 2021
Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit
Doel van het project is het ontwikkelen en testen van een nieuwe indicatorenset voor de DHFA.
 
dr. J.H. Hegeman  2021
Mindsetmeter en Mindsetbooster
Doel van het project is het bevorderen van een 'groeimindset' onder medisch-specialisten door het ontwikkelen van een 'mindsetmeter' en 'mindsetbooster'.
 
prof. dr. E Heineman 2021
Inspirerende voorbeelden uit de chirurgische praktijk
Doel van het project is het identificeren, delen en leren van inspirerende voorbeelden binnen de heelkunde.
 
dr. H.B.A.C. Stockmann  2022
Landelijk EPD Zorgpad heupfractuur 
Doel van het project is het ontwikkelen  van een landelijk, multidisciplinair gedragen zorgpad voor patienten met een heupfractuur welke kan worden ingebouwd in het EPD. 
 
dr. J.H. Hegeman 2022
Pilot Safety Climate Thermometer 
Doel van het project is het testen van de Safety Climate Thermometer in de praktijk teneinde een gevalideerd meetinstrument voor het meten van het patientveiligheidsklimaat aan alle chirurgische afdelingen aan te kunnen bieden.
 
prof. dr. J.F. Lange 2023

 

Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling

De chirurgische beroepsgroep is actief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

 

Project en omschrijving 

Projectleider

Oplevering

Preventie postoperatieve wondinfecties
Nieuwe richtlijn 

Prof. dr. M.A. Boermeester

Verwacht 2024

Proctologie
Herziening richtlijn 

dr. M.S. Dunker

Verwacht 2024

Galweg- en Galblaascarcinoom
Herziening richtlijn 

dr. B. Groot Koerkamp

Verwacht 2024

Beleid rondom spoedoperaties
Herziening richtlijn

dr. P.H.W. Lubbert

Verwacht 2024

Perifeer Arterieel Vaatlijden
Herziening richtlijn

dr. B. Fioole

Verwacht 20234

Diagnostiek en chirurgische behandeling bijniertumoren
Nieuwe richtlijn

Prof. dr. M.R. Vriens en Prof. dr. S. Kruijff

Verwacht 2024

Abdominale letsels
Nieuwe richtlijn

dr. C.M. Lameijer

Verwacht 2024

Complexe Voetletsels
Nieuwe richtlijn

dr. T. Schepers

Verwacht 2024

Thoracale letsels na trauma
Nieuwe richtlijn

dr. M.M.E. Wijffels en dr. P.J. Huijstee

Verwacht 2024

Bekkenringletsels
Nieuwe richtlijn

dr. F.F.A. IJpma

Verwacht 2024

Wekedelentumoren
Herziening richtlijn

dr. D.J. Grünhagen

Verwacht 2024

Centraal Veneuze Toegang
Nieuwe richtlijn

dr. C.G. Vos

Verwacht 2024

Nierpreservatie bij postmortale nierdonatie
Nieuwe richtlijn

dr. C. Moers Verwacht 2025

Strengileus
Nieuwe richtlijn

dr. R. ten Broek Verwacht 2026

 

Werkgroep Zorgevaluatie

 • drs. B. Mirck (Voorzitter)
 • dr. M.C. Richir (Voorzitter)
 • drs. O.W. Bastian (Commissielid NVCO)
 • dr. H.J.F. Brenkman (Commissielid VAGH)
 • dr. D.J. Heineman (Commissielid NVvL)
 • dr. W.E. Hueting (Commissielid NVGIC)
 • dr. E.M.M. van Lieshout (Commissielid NVT)
 • prof. dr. D.L. van der Peet (Commissielid NVGIC)
 • prof. dr. J.P. Ruurda (Commissielid)
 • dr. M.G.J. Snoeijs (Commissielid NVvV)
 • dr. A. de Vries (Commissielid NVKC)
 • dr. M.C. WarlĂ© (Bestuurslid NVvV)
 • dr. W.P. Zuidema (Commissielid NVT)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Slimmer registreren

De NVvH en DICA hebben in het project Slimmer Registreren een betekenisvolle stap gezet op weg naar slimmer en eenvoudiger registreren. In dit project is de data-uitvraag van de kwaliteitsregistraties en zo ook de onderliggende datasets gestandaardiseerd,

Adviesrapport netwerkvorming voor zorgevaluatie

Het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie’ is gepubliceerd. Dit document geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking

Herziening richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse federatie voor Nefrologie hebben een nieuwe richtlijn vaattoegang voor hemodialyse ontwikkeld die hun oude richtlijnen over dit onderwerp vervangt, om de praktijkverschillen tussen de verschillende