NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

SKMS projecten

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren.

SKMS financiert projecten die bijdragen aan de verbetering van de transparantie en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om Richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van consultkaarten, patiënten informatie of kennisagenda’s en kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

De NVvH voert met behulp van de SKMS-gelden projecten uit die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de NVvH zoals geformuleerd in ons strategisch beleidsplan, passend binnen ons kwaliteitsbeleid en binnen de SKMS-kaders. Onderstaand treft u een overzicht aan van lopende SKMS projecten en richtlijnen in ontwikkeling.

Overzicht lopende SKMS projecten
Project en omschrijving Projectleider Oplevering

Uniforme landelijke heelkundige complicatieregistratie
Doel van het project is het ontwikkelen van een uniforme, landelijke heelkundige complicatielijst en synchronisatie van deze lijst met de complicatieregistratie in de DICA.
 
prof. dr. J.D. Blankensteijn                                                                                                                                         2020

Netwerkvorming Zorgevaluatie 
Doel van het project is het in beeld brengen, stimuleren en faciliteren van onderzoeksnetwerken binnen de heelkunde.

prof. dr J.P Ruurda  2021
Slim registreren 
Doel van het project is het uniformeren van kwaliteitsregistraties door middel van een modulaire opbouw voor o.a. comorbiditeit, tumorstadiering en complicaties. Een van de beoogde uitkomsten is afname van registratielast.
 
dr. H.A. Prins 2021
Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit
Doel van het project is het ontwikkelen en testen van een nieuwe indicatorenset voor de DHFA.
 
dr. J.H. Hegeman  2021
Mindsetmeter en Mindsetbooster
Doel van het project is het bevorderen van een 'groeimindset' onder medisch-specialisten door het ontwikkelen van een 'mindsetmeter' en 'mindsetbooster'.
 
prof. dr. E Heineman 2021
Inspirerende voorbeelden uit de chirurgische praktijk
Doel van het project is het identificeren, delen en leren van inspirerende voorbeelden binnen de heelkunde.
 
dr. H.B.A.C. Stockmann  2022

Doorontwikkeling kwaliteitsvisitatie NVvH 
Doel van het project is optimaliseren van de vragenlijsten en het reduceren van de administratieve lasten rondom kwaliteitsvisitaties.

drs. Ph.M. Kruijt 2022
Landelijk EPD Zorgpad heupfractuur 
Doel van het project is het ontwikkelen  van een landelijk, multidisciplinair gedragen zorgpad voor patienten met een heupfractuur welke kan worden ingebouwd in het EPD. 
 
dr. J.H. Hegeman 2022
Pilot Safety Climate Thermometer 
Doel van het project is het testen van de Safety Climate Thermometer in de praktijk teneinde een gevalideerd meetinstrument voor het meten van het patientveiligheidsklimaat aan alle chirurgische afdelingen aan te kunnen bieden.
 
prof. dr. J.F. Lange 2023

 

Overzicht van richtlijnen in ontwikkeling

De chirurgische beroepsgroep is actief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

 

Project en omschrijving  Projectleider Oplevering

 

Voedingsbeleid
Herziening in samenwerking met de NVA (anesthesiologie) 

dr. M.F.M. van Stijn Verwacht 2020
Colorectaal Carcinoom
Herziening richtlijn. Modulair onderhoud, de richtlijn wordt in delen herzien 
Prof. dr. P. Tanis Verwacht 2023

Hemodialyse en vaattoegang
Herziening richtlijn 
dr. M. Snoeijs Verwacht 2021

Distale radiusfractuur
Herziening richtlijn 
dr. P. Hannemann Verwacht 2021

Sinus Pilonidalis
Nieuwe richtlijn 
dr. R.M. Smeenk Verwacht 2023

Muziek tijdens peri-operatief traject
Nieuwe richtlijn 
Prof.dr. E. Heineman, Prof. dr. J. Jeekel   Verwacht 2023


Preventie postoperatieve wondinfecties
Nieuwe richtlijn 

Prof. dr. M.A. Boermeester Verwacht 2023

Proctologie
Herziening richtlijn 

dr. M.S. Dunker Verwacht 2023
Galweg- en Galblaascarcinoom
Herziening richtlijn 
dr. B. Groot Koerkamp Verwacht 2023

Wondzorg
Herziening richtlijn 
 
dr. M.A. Schreve Verwacht 2023

Beleid rondom spoedoperaties
Herziening richtlijn

dr. P.H.W. Lubbert Verwacht 2023

Schouderluxatie
Nieuwe richtlijn

dr. R.J. Derksen Verwacht 2023

Perifeer Arterieel Vaatlijden
Herziening richtlijn

dr. B. Fioole Verwacht 2023

Ganglion
Nieuwe modules, onderdeel van de richtlijn Algemene Chirurgie

Prof. dr. E. Heineman Verwacht 2023

Diagnostiek en chirurgische behandeling bijniertumoren
Nieuwe richtlijn

Prof. dr. M.R. Vriens en Prof. dr. S. Kruijff Verwacht 2023

Achillespeesruptuur
Nieuwe richtlijn

dr. E.J. Verleisdonk Verwacht 2023

Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan richtlijnen
Handvatten bieden om duurzaamheidsaspecten vast onderdeel te laten uitmaken bij richtlijnen.

Prof.dr. F.W. Jansen Verwacht 2023

 

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit

De NVvH/NvT heeft in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen voor Orthopedie, Klinische Geriatrie en Interne Geneeskunde nieuwe variabelen voor de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) ontwikkeld en getest. Het project stond onder leiding van dr. Han

PROMs en Ziektelastmeter

Met behulp van financiering van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is in beeld gebracht welke PROMs voor borst-, darm- en eierstokkanker geschikt zijn en hoe deze worden gebruikt. Tevens is een ‘Ziektelastmeter’

Neem deel aan het Mindset project (SKMS)

Beste collega, Bent u ook nieuwsgierig naar hoe u nóg beter kunt worden in uw vak? Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan het “Mindset” project. Het betreft een landelijk project onder chirurgen aangesloten bij de volgende