NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 augustus 2022

Slimmer registreren

Slimmer registreren

De NVvH en DICA hebben in het project Slimmer Registreren een betekenisvolle stap gezet op weg naar slimmer en eenvoudiger registreren.

In dit project is de data-uitvraag van de kwaliteitsregistraties en zo ook de onderliggende datasets gestandaardiseerd, oftewel omgezet in Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s).

Bij het aflopen van de subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten zijn 13 kwaliteitsregistraties volledig uitgewerkt in ZIBs. Voor deze kwaliteitsregistraties zijn 9 modules en 72 data elementen tussen de kwaliteitsregistraties geharmoniseerd en gestandaardiseerd. Daarnaast is de module Patiënt volledig uitgewerkt en geïmplementeerd, en zijn de modules Comorbiditeit en Complicaties (deels) uitgewerkt – over alle DICA-kwaliteitsregistraties heen. Belangrijk om aan te geven hierbij is dat dit geen technische implementatie bevat. Daarvoor dient nog een aantal stappen te worden gezet. Bijgaand vindt u de generieke eindrapportage van dit project.