NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Publicaties

Hieronder vindt u verschillende publicaties uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde:

Kennisagenda

De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten geïnventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten.  Deze kennisagenda vormt een leidraad voor de toekomst. Het maakt duidelijk en transparant wat wij als beroepsgroep belangrijk vinden om te onderzoeken en aan welk onderzoek we als vereniging steun geven.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven 2024

Nieuwsbrieven 2023

Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsbrieven 2020

Nieuwsbrieven 2019

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws