NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Commissie Organisatie & Financiering

De Commissie Organisatie en Financiering is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van die zaken die in randvoorwaardelijke zin van betekenis zijn voor een goede uitoefening van het beroep van chirurg.

Denk bijvoorbeeld aan financierings- en/of positioneringsvraagstukken of vraagstukken die raken aan de organisatie van de (chirurgische) zorg. Vaak gaat het om zaken die strategisch en politiek van aard zijn en zich op landelijk niveau en in de actualiteit manifesteren. Het betreft vaak complexe vraagstukken, waarbij het zoeken naar oplossingsrichtingen vraagt om lobby en om afstemming of samenwerking met meerdere externe partijen. Ook het thema Duurzaamheid is bij de Commissie Organisatie en Financiering belegd. De Commissie Organisatie & Financering is ook verantwoordelijk voor beleidsvorming voor onderwerpen die raken aan een goede praktijkvoering. Bijvoorbeeld: arbeidsomstandigheden, dienstverband en ondernemerschap, arbeidsmarktbeleid of pensioen.

Commissie Organisatie & Financiering

 • drs. O.R.M. Wikkeling MBA (Voorzitter)
 • dr. J. van Bastelaar (Commissielid)
 • dr. E.J. Dijkema (Commissielid)
 • drs. A. van der Elst (Commissielid NVvL)
 • dr. K. Havenga (Commissielid)
 • dr. J.W. Hinnen (Commissielid NVvV)
 • dr. A. Mearadji (Commissielid NVGIC)
 • dr. N. Smakman (Commissielid)
 • dr. T.C.K. Tran (Commissielid)
 • dr. C. Ünlü (Commissielid NVvV)
 • dr. M. Waleboer (Commissielid NVT)
 • dr. M.J. Witvliet (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Regeerakkoord

Het zal u niet ontgaan zijn dat partijen in het coalitieakkoord de bal bij MSB’s leggen om verbetering laten zien op het gebied van passende zorg, bestuurbaarheid van ziekenhuizen en productieprikkels. Een gedwongen dienstverband wordt in het