NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 december 2021

Regeerakkoord

Regeerakkoord

Het zal u niet ontgaan zijn dat partijen in het coalitieakkoord de bal bij MSB’s leggen om verbetering laten zien op het gebied van passende zorg, bestuurbaarheid van ziekenhuizen en productieprikkels. Een gedwongen dienstverband wordt in het vooruitzicht gesteld als deze verbeteringen in de komende twee jaar onvoldoende worden gerealiseerd. Lees ook de reactie op het totale akkoord namens de Federatie Medisch Specialisten (FMS). https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/reactie-federatie-op-het-coalitieakkoord

Met betrekking tot het verplichte dienstverband heeft de FMS op 17 december jl. gesproken met Wouter Koelewijn, advocaat van Van Benthem en Keulen. Volgende week volgt een overleg met de Klankbordgroep Behoud Vrije Keus. Aansluitend wordt gestart met de ontwikkeling van een plan voor 2022 met hierin strategische overwegingen en de acties die de FMS voornemens is om in gang te zetten. Dit plan zal zeker ook acties bevatten die MSB’s moeten oppakken. Het afgelopen jaar is hier reeds (juridisch) werk van gemaakt en bent u hierover geïnformeerd via de MSB’s.

Op donderdag 13 januari 2022 is er een ingelaste online MSB-bijeenkomst. De FMS zal dan van gedachten wisselen met de voorzitters van de MSB’s. Eind januari 2022 hoopt de FMS kennis te maken met de nieuwe minister. Zodra dit overleg is ingepland organiseert de FMS een webinar voor alle medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. In dat webinar volgen onder andere duiding van het regeerakkoord en de presentatie van het plan waaraan we in de komende een tot twee jaar met elkaar uitvoering moeten geven.

De FMS is het primaire aanspreekpunt met de partijen van de coalitie. Als NVvH houden we u op de hoogte. Tevens zijn wij als NVvH vertegenwoordigd in onder andere de Klankbordgroep Behoud Vrije Keus en de Raad Beroepsbelangen van de FMS.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Hillie Beumer (E: h.beumer@heelkunde.nl / M: 06 25036419) of Robbert Meerwaldt, secretaris Organisatie & Financiering van het bestuur NVvH.