NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Lid worden

Lid worden van de NVvH kan wanneer u als chirurg in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) staat ingeschreven of wanneer u in opleiding bent tot chirurg. 

Waarom lid worden?
De voordelen van een NVvH lidmaatschap:

  • 6 x per jaar het tijdschrift NTvH, inclusief een inlog voor online archief;
  • korting op diverse NVvH congressen en onderwijs en voorrang bij inschrijving;
  • toegang tot het ledengedeelte van onze website met exclusieve informatie waaronder de ledenlijst;
  • de mogelijkheid om u op diverse manieren actief voor de vereniging in te zetten;
  • maandelijkse nieuwsbrief;
  • een gewoon lidmaatschap van NVvH biedt – in combinatie met een gewoon lidmaatschap van de subvereniging – de mogelijkheid om een (her)certificering voor de desbetreffende differentiatie aan te vragen.

Type lidmaatschappen, contributie en voordelen

 

Contributie

 

Tijdschrift en
Nieuwsbrief

Korting automatische
incasso

Toegang ALV
NVvH

Stemrecht

Toegang tot
Leden login

Afdracht FMS*

Erelid 
lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging

€ 0,-

 

Ja

n.v.t.

Ja

Ja

Ja

n.v.t.

Gewoon lid
praktiserend chirurg, ingeschreven in RGS

€ 970,-

 

Ja

n.v.t.

Ja

Ja

Ja

Ja

Buitengewoon lid: aios-lid**
assistent geneeskundige de opleiding heelkunde volgend

€ 402,-

 

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Buitengewoon lid: rustend lid
lid die zijn/haar werkzaamheden in de heelkunde heeft beëindigd

€ 86,-

 

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Buitengewoon lid: overig 
degene met aantoonbare belangstelling voor de heelkunde

€ 164,-

 

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

*De NVvH is lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Reguliere leden van de NVvH zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij de FMS en betalen een afdracht. Wie is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, lid is van de LAD of De Jonge Specialist kan kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum
Lees meer over dit lidmaatschap

** Een aios-lid is automatisch lid van de VAGH. Zodra een aios-lid voldoet aan de eisen voor het gewoon lidmaatschap wordt het buitengewoon lidmaatschap: aios-lid automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap. Daarmee vervalt het VAGH lidmaatschap, tenzij het aios-lid schriftelijk aangeeft dat hij/zij hier geen prijs op stelt. Voor aios-leden adviseren wij daarnaast een lidmaatschap bij de Jonge Specialist. De Jonge Specialist heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor alle basisartsen (nog niet) in opleiding tot specialist. Bij aanmelding bent u tevens lid van LAD Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.
Lees meer over dit lidmaatschap

Korting lidmaatschap
Indien u op 1 januari j.l. (nog) geen baan had, kunt u contact opnemen met het NVvH bureau over een mogelijke reductie op het lidmaatschapstarief van de NVvH en de Federatie. 

Lidmaatschap subverenigingen
Leden van de NVvH kunnen daarnaast lid zijn van één of meerdere subverenigingen. Eventuele omzetting van een gewoon NVvH-lidmaatschap in een buitengewoon lidmaatschap heeft tot gevolg dat een eventueel gewoon lidmaatschap van een subvereniging ook wordt omgezet in een buitengewoon lidmaatschap.  

Lidmaatschap NVvH opzeggen
U kunt uw NVvH lidmaatschap schriftelijk opzeggen door een mail te sturen naar nvvh@heelkunde.nl. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

Fout in de captcha!
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens (server)
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
Uw gegevens zijn verzonden
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

Aanmeldformulier

Uw BIG-nummer wordt enkel gebruikt voor opleiding, accreditatie, certificering en visitaties.
Persoonlijke gegevens
Privé adres
Privé communicatie
Omdat wij onze leden informeren via onze website, via nieuwsbrieven en e-mail, is het belangrijk dat uw juiste e-mail adres bij ons bekend is. Geef aan via welk e-mailadres u de correspondentie wilt ontvangen.
Functie
Lidmaatschap subvereniging

De NVvH verwerkt uw persoonsgegevens conform haar privacystatement. Hierin staat voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hier mee omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.