NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Peer support

De NVvH vindt het belangrijk dat leden die dat nodig hebben, zich gesteund voelen. Of dit nu op het vlak van persoonlijke begeleiding is, of op het vlak van ondersteuning bij tucht- of klachtzaken. De NVvH biedt daarom peer support aan chirurgen en aios.

Tuchtzaken of klachten
Wanneer u een brief ontvangt van het Medisch Tuchtcollege of Klachtencommissie met een tegen u gerichte klacht kan dit woede, onzekerheid en twijfel geven. Aangeklaagd worden is geen schande. Desalniettemin zijn een veilige omgeving en vertrouwensband belangrijk. Het is dan fijn dat er ervaren collega’s zijn binnen de NVvH die zich beschikbaar stellen om u hierbij te ondersteunen. Veel van deze collega’s hebben als arts-lid in het tuchtcollege gefungeerd. Andere collega’s hebben dusdanige kennis en ervaring op dit vlak, die van waarde kunnen zijn bij het ondersteunen van collega’s. Denk bijvoorbeeld aan oudere, ervaren chirurgen die Jonge Klaren of andere chirurgen hierbij kunnen ondersteunen. Indien u behoefte heeft aan peer support bij een tuchtzaak of een klacht, kunt u contact opnemen met de Commissie CPE die hierin een ‘makelaarsfunctie’ vervult. De NVvH kan u dan helpen aan een overzicht van peer supporters, die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. U kunt dan zelf contact opnemen met één van de peer supporters.
 

Deskundigenonderzoek

Indien er behoefte is aan een zogeheten ‘deskundigenonderzoek’ voor tuchtcollegezaken of voor adviezen voor verzekeraars, kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR): https://nvmsr.nl/. De hierbij aangesloten leden hebben specifieke kennis en ervaring in het maken van deskundigenrapportages en zijn hiervoor getraind. De leden zijn allemaal geregistreerd arts of kunnen aantoonbaar voldoen aan de na- en bijscholingseisen van het eigen specialisme, wanneer zij vanwege onvoldoende tijdsinvestering in de curatieve patiëntenzorg niet meer als medisch specialist staan ingeschreven. Op de website is een overzicht van de leden te vinden. De leden voeren de activiteiten uit à titre personnel.

Voor eventuele vakinhoudelijke ondersteuning bij een deskundigenonderzoek kan een beroep gedaan worden op collega’s via de voorzitters van de zes subverenigingen van de NVvH. Zij zullen het verzoek uitzetten binnen de betreffende subvereniging. Ook deze collega’s voeren deze activiteiten uit op persoonlijke titel.

Gerelateerd nieuws