NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Kwaliteit

De NVvH heeft hanteert een integraal kwaliteitsbeleid. Randvoorwaarden worden gedefinieerd voor goede kwaliteit van chirurgische behandelingen, bijvoorbeeld in de vorm van: richtlijnontwikkeling- en onderhoud, certificering van individuele chirurgen en normering van vakgroepen/instellingen.

Chirurgen leren van spiegelinformatie afkomstig uit klinische registraties die door de beroepsgroep zelf zijn opgezet en die tevens dienen als middel voor transparantie en verantwoording. De NVvH heeft ook een toetsende rol, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsvisitaties. Voor kennishiaten is een agenda opgesteld welke richting geeft aan zorgevaluatiestudies waarmee het chirurgisch handelen verder wordt onderbouwd. Ook leggen we de nadruk op bewustwording ten aanzien van het belang van patiëntveiligheid. Belangrijke onderwerpen binnen het thema Kwaliteit zijn 'Samen beslissen', 'Uitkomstgerichte zorg', Ontregel de zorg, Patiëntveiligheid, Modulaire richtlijnen en Preventie. 

Direct naar:

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Mindsetmeter & Mindsetbooster

De NVvH biedt u aan: de Mindset Meter & Booster. Met subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is onder leiding van prof. dr. Erik Heineman een  e-learning module ontwikkeld. U kunt deze tool gebruiken om uw eigen