NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Innovatie

Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg is fors. Meerdere partijen (technologiebedrijven, start-ups, technische universiteiten, patiëntenverenigingen, zorgaanbieders) zetten in op (technologische) innovatie.

Technologische innovatie raakt vanzelfsprekend de heelkunde. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de robotchirurgie, ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie of aan de mogelijkheden van 3D-printen. Van belang is dat technologische innovatie niet op zichzelf staat. Veelal vraagt dit om een andere inrichting van zorgprocessen en om andere vormen van samenwerking binnen de keten. Dit heeft consequenties voor professionals en dus ook voor de werkzaamheden van ‘de chirurg van de toekomst’.

Het belang van (technologische) innovatie wordt door de NVvH onderschreven. De beroepsgroep heeft een belangrijke rol bij innovatie: als geen ander weten chirurgen wat er nodig is om hun beroepspraktijk te verbeteren. De Werkgroep Innovatie is aan zet.

De start van de werkgroep Innovatie

In 2020 is de Werkgroep Innovatie opgericht. De werkgroep is gestart met het doen van een brede verkenning naar het gebruik van en de verwachtingen ten aanzien van (toekomstige) innovatieve ontwikkelingen in de chirurgische beroepspraktijk. Ook zijn kansrijke voorbeelden in beeld gebracht. De bevindingen van de brede verkenning zijn verwoord in de notitie ‘Aan de slag met Innovatie’. Kansrijke voorbeelden vindt u hier.

Onze afbakening

Bij de definiëring van het begrip innovatie sluiten wij aan bij de definiëring van het begrip innovatie door de Federatie Medisch Specialisten . De FMS definieert innovatie als ’de ontwikkeling en toepassing van vernieuwing in de praktijk’. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt in de vorm van:

 • Vernieuwing in de vorm van producten (medicatie of medische technologie),
 • Vernieuwing van diensten (behandelmethoden),
 • Modellen (financiering en samenwerking), en
 • Sociale veranderingen (cultuur).

Voor de chirurgische beroepspraktijk zijn de eerste twee vormen (vernieuwing in de vorm van producten en vernieuwing in de vorm van diensten) het meest relevant. Hier leggen wij het accent op.

Onze werkwijze

De Werkgroep Innovatie is opgericht met als doel om de leden te ondersteunen, om kansrijke innovatieve ontwikkelingen samen verder te brengen en om te voorkomen dat op meerdere plekken het wiel wordt uitgevonden. De NVvH heeft de ambitie om te faciliteren en te verbinden; wij willen een platformfunctie bieden. Hiertoe werken wij samen met (vertegenwoordigers van) technische universiteiten of bedrijven. Kennis, informatie en inspiratie delen wij via onze website, het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde, de Chirurgendagen, etc.

De volgende acht chirurgische innovaties gedefinieerd worden op dit moment nader uitgewerkt:

 • Fluorescentie Imaging
 • Image Guided Therapy
 • Extended Reality (XR)
 • AI / beeldherkenning / beelddata / inclusief digitale netwerken
 • Training / Opleiding
 • 3D-Printing
 • Robotchirurgie
 • E-Health
Onze Innovatie Etalage
 • Fluorescentie Imaging
 • Image Guided Therapy
 • Extended Reality (XR)
 • AI / beeldherkenning / beelddata / inclusief digitale netwerken
 • Training / Opleiding
 • 3D-Printing
 • Robotchirurgie
 • E-Health
   
Innovaties in Beeld

Het onderwerp innovatie staat hoog op de agenda van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). En dat is niet voor niets! Binnen de heelkunde vindt veel vernieuwing plaats. Het is belangrijk om goede initiatieven onderling uit te wisselen.

Innovatieprijs Heelkunde

Innoveren zit in het DNA van chirurgen. Om dit te stimuleren, te belonen en zichtbaar te maken reikt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) vanaf 2023 tweejaarlijks de Innovatieprijs Heelkunde uit. De Innovatieprijs ter waarde van 2.000 euro wordt uitgereikt tijdens de Najaarsdag.

Werkgroep Innovatie

 • prof. dr. S. Kruijff (Voorzitter)
 • drs. G.M.J. Bökkerink (Commissielid)
 • dr. L. Brouwers (Commissielid)
 • dr. B.H.P. Elsman (Commissielid)
 • drs. T.M. Feenstra (Commissielid)
 • prof. dr. R.H. Geelkerken (Commissielid)
 • prof. dr. J.A. van der Hage (Commissielid)
 • dr. C.E.V.B. Hazenberg (Commissielid)
 • drs. E.J. Hekma (Commissielid)
 • dr. J.M.M. Heyligers (Commissielid)
 • dr. J.W. Hinnen (Commissielid)
 • dr. S. Huisman (Commissielid)
 • dr. M. Hutteman (Commissielid)
 • dr. D.E. Hutteman-Hilling (Commissielid)
 • T. van Kuipers (Commissielid)
 • R. van Leerdam (Toehoorder)
 • dr. B.M.E. Mees (Commissielid)
 • dr. S.J.S. Ruiter (Toehoorder)
 • prof. dr. J.P. Ruurda (Commissielid)
 • dr. E.G.G. Verdaasdonk (Commissielid)
 • prof. dr. M.H.J. Verhofstad (Commissielid)
 • drs. F.J. Voskens (Commissielid)
 • dr. K.P. Wevers (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

Verslag Invitional 'De chirurg als ondernemer'

Chirurgie en innovatie liggen vrij logisch in elkaars verlengde. Chirurgen die zelf een actieve rol willen spelen om een door hen bedachte innovatie naar de markt te brengen, zijn er dan ook zeker. De invitational De chirurg als ondernemer, die de Nederlandse

MedTech Twente Week

"Samen de toekomstige gezondheidszorg versterken met medische technologie." Van 2 t/m 4 november 2022 vindt de eerste editie van de MedTech Twente Week plaats. Een breed meerdaags programma voor onder meer onderzoekers, corporates, startups,