NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Concilium

Het Concilium Chirurgicum is het vaste adviescollege van de NVvH met de taak de vereniging desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de Heelkundige beroepsbeoefening.

Ook heeft het Concilium Chirurgicum de taak als Visitatiecommissie desgevraagd of op eigen initiatief het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Heelkunde, alsmede het onderzoek (visitatie) vereist voor de erkenning van vervolgopleiders en vervolgopleidingen voor een heelkundig aandachtsgebied.

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van het Concilium en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, lid RGS en de (oud)voorzitter van de CTC.

Kennistoets

Bij alle aios en vooropleidings-aios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie wordt twee keer per jaar een online kennistoets afgenomen. Aios kunnen zich hierop voorbereiden door het regionale en lokale onderwijs te volgen en literatuur te bestuderen. In de digitale leeromgeving vinden aios en opleiders een lijst met literatuur die aan de basis van de kennistoets ligt. Het advies aan de opleidingsklinieken is om een onderwijsmoment per week in te roosteren, waar bijvoorbeeld plenair literatuur behandeld kan worden en toetsvragen geoefend kunnen worden, naast de zelfstudie van de aios.

Alle informatie rondom de kennistoets is te vinden in onze digitale leeromgeving. Daar zijn bijvoorbeeld het toetsreglement, veel gestelde vragen, literatuurlijst, etc. te vinden. Aios en opleiders hebben hier toegang toe. Indien toegang wenselijk is, mail dan naar opleiding@heelkunde.nl.  

Data kennistoets 2024
vrijdag 19 april 15.30 - 17.30 uur
donderdag 17 oktober 15.30 - 17.30 uur

Nieuwsbrieven Concilium

Log in via 'Mijn NVvH' om de nieuwsbrieven te downloaden

Concilium Chirurgicum

 • dr. B.H. Verhoeven (Voorzitter)
 • prof. dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum (Vice-voorzitter)
 • dr. K.H. in 't Hof (Secretaris)
 • dr. M. Ankersmit (Commissielid VAGH)
 • dr. J.J. Blok (Commissielid NVvV)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid NVGIC)
 • prof. dr. M.J.R. Edwards (Commissielid NVT)
 • dr. D. Eefting (Commissielid NVvV)
 • dr. R.J. van Ginkel (Commissielid UMC-opl. regio Groningen)
 • dr. M. van Heijl (Commissielid perif.opl. regio Utrecht)
 • dr. R.M. Houwert (Commissielid UMC-opl. regio Utrecht)
 • dr. H.M.J. Janzing (Commissielid NVT)
 • dr. J.R. de Jong (Commissielid NVKC)
 • drs. P.K.C. Jonker (Commissielid VAGH)
 • dr. W. Kelder (Commissielid perif.opl. regio Groningen)
 • dr. C.M.G. Keyzer-Dekker (Commissielid NVKC)
 • dr. S.M. Lagarde (Commissielid UMC-opl. regio Rotterdam)
 • dr. J.H.P. Lardenoije (Commissielid perif.opl. regio Nijmegen)
 • dr. C.A.T. van Leeuwen (Commissielid VAGH)
 • dr. M.F. Lutke Holzik (Commissielid NVCO)
 • dr. A.J.G. Maaskant - Braat (Commissielid NVCO)
 • dr. W.J.B. Mastboom (Commissielid)
 • dr. J. Melenhorst (Commissielid UMC-opl. regio Maastricht)
 • dr. M. Poelman (Commissielid NVGIC)
 • dr. D. Roos (Commissielid perif.opl. regio Rotterdam)
 • dr. C.C. van Rossem (Commissielid NVvL)
 • dr. A. Schepers (Commissielid UMC-opl. regio Leiden)
 • dr. R.F. Schmitz (Commissielid perif.opl. regio Leiden)
 • dr. R.K.J. Simmermacher (Commissielid)
 • dr. D.J.A. Sonneveld (Commissielid perif.opl. regio Amsterdam)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid perif.opl. regio Maastricht)
 • dr. A.E.C.J.M. Struijs (Commissielid NVvL)

Neem contact op met:

Jacobs, drs. E.M.J.
Jacobs, drs. E.M.J.

Gerelateerd nieuws

Definitieve resultaten kennistoets bekend

Op 28 februari zijn de definitieve resultaten van de kennistoets bekend geworden. De examencommissie heeft de opmerkingen van aios en de psychometrische analyses beoordeeld en diverse correcties doorgevoerd. Aios hebben tot 15 maart inzage in de gehele toets,

483 aios nemen deel aan Jaarlijkse Kennistoets

Op 2 december hebben 483 aios heelkunde (inclusief vooropleidingsaios) de jaarlijkse kennistoets afgenomen. Vanaf 13.30 uur hadden de aios 4 uur de tijd om 216 vragen te beantwoorden. Daar waar tot twee jaar geleden de Amerikaanse ABSITE werd afgenomen,

Datum jaarlijkse kennistoets 2022 en 2023 bekend

De jaarlijkse kennistoets wordt dit jaar afgenomen op vrijdagmiddag 02-12-2022 van: 13.30 – 17.30 uur. In 2023 wordt de kennistoets afgenomen op 8 december 2023. Ook dit jaar is er weer sprake van een eigen, Nederlandse, kennistoets. Deze toets