NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

30 juli 2020

NVvH jaarverslag 2019

NVvH jaarverslag 2019

Het Jaarverslag 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is nu online beschikbaar. Als NVvH kijken wij graag vooruit. Tegelijkertijd onderkennen wij ook het belang van reflectie en vinden wij het belangrijk om stil te staan bij het werk dat ieder jaar weer door ons als vereniging wordt verricht. Op het moment dat onze persoonlijke levens en beroepsmatige werkzaamheden verdergaand beïnvloed worden door de uitbraak van het Coronavirus blikken wij terug op 2019. Een bijzondere gewaarwording! Feit blijft dat in 2019 veel werk is verzet.

Een belangrijke mijlpaal was de ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2014 ‘ECHT Heelkunde’. De komende jaren schenken wij als gevolg hiervan aandacht aan nieuwe onderwerpen. ‘Wetenschap en innovatie’ en ‘duurzaamheid’ zijn door ons in 2019 op de agenda gezet. Het maken van de beweging naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ was een tweede belangrijke ontwikkeling in 2019. Hier hebben wij bijvoorbeeld aandacht aan geschonken door actief bij te dragen aan het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ en door in te zetten op regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die dit mogelijk maakt. Natuurlijk hebben ook veel reguliere werkzaamheden doorgang gevonden, denk aan: richtlijnontwikkeling, opleidings- en kwaliteitsvisitaties, certificeringstrajecten en de publicatie van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde.

Velen van u zijn in 2019 voor de NVvH actief geweest; dit betreft niet alleen diegenen die met naam worden genoemd. Wij willen u allen hartelijk danken en zijn trots op de mooie vereniging die wij met elkaar vormen!