NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Slimmer registreren

De NVvH en DICA hebben in het project Slimmer Registreren een betekenisvolle stap gezet op weg naar slimmer en eenvoudiger registreren. In dit project is de data-uitvraag van de kwaliteitsregistraties en zo ook de onderliggende datasets gestandaardiseerd,

Adviesrapport netwerkvorming voor zorgevaluatie

Het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie’ is gepubliceerd. Dit document geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking

Herziening richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse federatie voor Nefrologie hebben een nieuwe richtlijn vaattoegang voor hemodialyse ontwikkeld die hun oude richtlijnen over dit onderwerp vervangt, om de praktijkverschillen tussen de verschillende

Richtlijn Distale radiusfracturen herzien

De richtlijn Distale radiusfracturen is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. Het gaat om de volgende modules: het optimale beeldvormende onderzoek; indicatiestelling voor repositie van een gedisloceerde distale radiusfractuur op de

Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit

De NVvH/NvT heeft in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen voor Orthopedie, Klinische Geriatrie en Interne Geneeskunde nieuwe variabelen voor de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) ontwikkeld en getest. Het project stond onder leiding van dr. Han

PROMs en Ziektelastmeter

Met behulp van financiering van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is in beeld gebracht welke PROMs voor borst-, darm- en eierstokkanker geschikt zijn en hoe deze worden gebruikt. Tevens is een ‘Ziektelastmeter’

Neem deel aan het Mindset project (SKMS)

Beste collega, Bent u ook nieuwsgierig naar hoe u nóg beter kunt worden in uw vak? Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan het “Mindset” project. Het betreft een landelijk project onder chirurgen aangesloten bij de volgende