NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 juli 2021

Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit

Doorontwikkeling Dutch Hip Fracture Audit

De NVvH/NvT heeft in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen voor Orthopedie, Klinische Geriatrie en Interne Geneeskunde nieuwe variabelen voor de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) ontwikkeld en getest.

Het project stond onder leiding van dr. Han Hegeman. De methodologische ondersteuning is door DICA geleverd.

Het project is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Volledigheidshalve verwijzen wij voor de inhoud graag naar het eindverslag.