NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

19 augustus 2021

Richtlijn Distale radiusfracturen herzien

Richtlijn Distale radiusfracturen herzien

De richtlijn Distale radiusfracturen is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase.

Het gaat om de volgende modules:

  • het optimale beeldvormende onderzoek;
  • indicatiestelling voor repositie van een gedisloceerde distale radiusfractuur op de spoedeisende hulp;
  • vorm en duur van immobilisatie;
  • indicaties voor operatieve behandeling;
  • keuze voor verschillende operatieve technieken;
  • volaire versus dorsale benaderingswijze of combinatie;
  • indicatie voor scopisch geassisteerde repositie en fixatie;
  • (na)behandeling met fysiotherapie/handtherapie;
  • organisatie van zorg.

Deze herziening is gedaan omdat de oorspronkelijke richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van fracturen van de distale radius verscheen in 2010 en op een aantal onderdelen niet meer actueel was.

Klik hier om de herziening van de richtlijn te bekijken.