NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

23 juni 2022

Adviesrapport netwerkvorming voor zorgevaluatie

Adviesrapport netwerkvorming voor zorgevaluatie

Het adviesrapport ‘Netwerkvorming voor zorgevaluatie’ is gepubliceerd. Dit document geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van onder anderen de NVvH, geschreven door het Kennisinstituut medisch specialisten en gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).