NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 april 2022

Herziening richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse

Herziening richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse federatie voor Nefrologie hebben een nieuwe richtlijn vaattoegang voor hemodialyse ontwikkeld die hun oude richtlijnen over dit onderwerp vervangt, om de praktijkverschillen tussen de verschillende dialysecentra te verminderen. Deze richtlijn is deze week gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. 

De richtlijn bevat aanbevelingen voor knelpunten uit de praktijk, die opnieuw in kaart zijn gebracht. Zo wordt ingegaan op het aanleggen, gebruiken en onderhouden van een vaattoegang voor hemodialyse met state-of-the-art technieken en de meest recente behandelinzichten. Daarbij komen operatieve besluitvorming en perioperatieve behandeling aan de orde, evenals gebruik en verzorging van de vaattoegang en monitoring en surveillance. Verder komen behandeling van flow disfunctie, infectie, handischemie, high-flow vaattoegang en behandeling van een ongebruikte vaattoegang na niertransplantatie aan bod. Ten slotte worden ook patiëntvoorlichting en organisatie van zorg behandeld. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande internationale richtlijnen, zoals van de European Society for Vascular Surgery en de Amerikaanse KDOQI. 

Patiënteninformatie 
Bij deze richtlijn wordt een Consultkaart  ontwikkeld ter ondersteuning van het samen beslissen door dokter en patiënt. Daarnaast zijn er Thuisarts teksten beschikbaar: 

Samenwerking 

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de vaatchirurgen, nefrologen, radiologen en verpleegkundigen na het raadplegen van alle stakeholders om knelpunten te inventariseren. Er werd aandacht besteed aan het patiëntperspectief door vertegenwoordiging van de Nierpatiënten Vereniging Nederland in de werkgroep. 

Bekijk de richtlijn.