NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 december 2020

Aangepaste coulanceregeling hercertificering

Aangepaste coulanceregeling hercertificering

Coulanceregeling voor hercertificering in de periode 1-3-2020 tot 1-3-2025

Vanwege de COVID-19 periode kunnen er problemen ontstaan met het behalen van de (her)certificeringseisen. De NVvH en subverenigingen zullen vooralsnog voor hercertificering in de verschillende differentiaties de onderstaande coulanceregeling hanteren:


Hercertificeringseisen deskundigheidsbevordering

Voor wat betreft de hercertificeringseisen die gesteld worden aan deskundigheidsbevordering geldt dat men in de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2025 naar rato gebruik mag maken van de 40 door de RGS toegekende coulancepunten in GAIA (= 20% van de verplichte 200 bij- en nascholingspunten voor de herregistratie als chirurg).

Dit houdt in opvoering van maximaal:  
- 20 coulancepunten voor NVCO/NVGIC/NVT/NVvV
- 10 coulancepunten voor NVvL en NVKCkc
- 4 coulancepunten voor NVKCcbk

Deze punten mogen bij een hercertificeringsaanvraag
ófwel
worden gekopieerd vanuit het moederdossier Heelkunde naar de gewenste differentiatiedossier(s), waarbij het aantal van 40 punten moet worden aangepast conform bovenstaand maximum,
ófwel
(indien er geen 40 coulancepunten in het GAIA Heelkundedossier zijn toegevoegd) worden doorgegeven middels een mededeling in het opmerkingenveld gericht aan de toetsingscommissie


Hercertificeringseisen aantal ingrepen binnen de differentiatie

Op de hercertificeringseisen gesteld aan het minimale aantal uitgevoerde ingrepen wordt standaard geen coulance verleend.

Indien een individuele chirurg in de problemen komt met het behalen van het minimale aantal verrichtingen, dan is het met een beroep op artikel 4.2 van het certificeringsreglement mogelijk om het bestuur van de subvereniging te verzoeken om alsnog coulance te verlenen.