NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Gezocht: leden werkgroep richtlijnontwikkeling

Voor de herziening van enkele WIP-richtlijnen is de NVvH op zoek naar leden die deel willen nemen in een richtlijnwerkgroep. Voor de volgende onderwerpen zoeken wij nog deelnemers: MRSA Isolatie Reiniging en desinfectie ruimten BRMO Deelname

Richtlijn AAA herzien

De richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta is herzien en gewijzigd en vanaf heden beschikbaar. De herziening betreft een adaptatie van de richlijn van de European Society of Vascular Surgeons (ESVS) uit 2019. Er is gekozen voor adaptatie van deze

Richtlijn ACNES online

Vanaf heden is de richtlijn ACNES beschikbaar via de richtlijnendatabase. De richtlijn beschrijft hoe ACNES gediagnostiseerd en behandeld kan worden. De richtlijn gaat primair over volwassen patiënten met buikpijn, veroorzaakt door ACNES, waarbij kinderen

App Spoedeisende Hulp bij Kinderen gelanceerd

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen heeft een app gelanceerd met alle benodigde informatie voor de opvang van acuut zieke of traumatisch gewonde kinderen. Deze is gratis te downloaden via de App Store en Google Play. De app geeft

Richtlijn perioperatief traject is beschikbaar

Deze richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject (interventies waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt) en op hun onderlinge informatie-uitwisseling en

  • Richtlijnen
Richtlijn Handfracturen beschikbaar

De richtlijn handfracturen is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase. De richtlijn is vanaf 2016 herzien door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van dr. M. Kreulen, plastisch chirurg, en dr. D.I. Vos, traumachirurg. De richtiljn

  • Richtlijnen
Richtlijn Littekenbreuk beschikbaar

De richtlijn Littekenbreuken is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase. De richtlijn is vanaf 2016 herzien door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van dr. S. Nienhuijs. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit