NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 april 2023

Nieuwe richtlijnmodule Muziek tijdens het perioperatieve proces

Er zijn verschillende wetenschappelijke publicaties die positieve effecten van muziek voor, tijdens en na de operatie rapporteren bij volwassen patiënten laten zien. Het gaat dan om effecten op angst, pijn, stress, en medicatiegebruik. De richtlijn Perioperatief traject is daarom aangevuld met vier modules over het toepassen van muziek bij patiënten die klinisch geopereerd worden, onder algehele en regionale anesthesie. De richtlijn is in het bijzonder bedoeld voor chirurgen, anesthesiologen, intensivisten en klinisch geriaters.

Het doel van de richtlijn is het optimaal laten verlopen van het pre-, per- en postoperatieve traject van de patiënt. In de vier nieuwe richtlijnmodules is de beschikbare literatuur over het toepassen van muziek samengevat en de bewijskracht beoordeeld en zijn overwegingen op basis van expert opinion en patiëntvoorkeuren beschreven. Voor het luisteren naar muziek op één moment (voor, tijdens, of na de operatie) kon geen aanbeveling worden gedaan. Voor het luisteren naar muziek op meerdere momenten rondom de operatie werd meer bewijs van positieve effecten gevonden, op basis hiervan heeft de werkgroep een aanbeveling gedaan om te overwegen om patiënten te wijzen op de mogelijkheid om op meerdere momenten in het perioperatieve proces (voor, tijdens en/of na de operatie) naar muziek te luisteren.

 

Samenwerking
De richtlijnmodules zijn ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de intensive care artsen (NVIC), anesthesiologen (NVA), klinisch geriaters (NVKG), Verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en Patiëntenfederatie Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de modules
Muziek rondom de operatie https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/perioperatief_traject/muziek_rondom_de_operatie.html