NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Richtlijn Achillespeesruptuur beschikbaar

De nieuwe richtlijn achillespeesruptuur staat vanaf heden gepubliceerd op de richtlijnendatabase. Een gescheurde achillespees is een veel voorkomende sportblessure. Deze aandoening wordt in Nederland zowel conservatief (gips of tape immobilisatie) als

Herziening richtlijn Vaattoegang voor hemodialyse

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse federatie voor Nefrologie hebben een nieuwe richtlijn vaattoegang voor hemodialyse ontwikkeld die hun oude richtlijnen over dit onderwerp vervangt, om de praktijkverschillen tussen de verschillende

De Richtlijnendatabase app: heeft u ‘m al?

De Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten is sinds een aantal maanden beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Kinderchirurg Roel Bakx: ‘Ons vak is dynamisch en ik ben veel onderweg, dus als ik iets wil opzoeken tijdens de

Gezocht: leden werkgroep richtlijnontwikkeling

Voor de herziening van enkele WIP-richtlijnen is de NVvH op zoek naar leden die deel willen nemen in een richtlijnwerkgroep. Voor het volgende onderwerp zoeken wij nog een deelnemer: BRMO Deelname aan een richtlijnwerkgroep neemt circa twee

Richtlijn Distale radiusfracturen herzien

De richtlijn Distale radiusfracturen is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. Het gaat om de volgende modules: het optimale beeldvormende onderzoek; indicatiestelling voor repositie van een gedisloceerde distale radiusfractuur op de

Richtlijn AAA herzien

De richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta is herzien en gewijzigd en vanaf heden beschikbaar. De herziening betreft een adaptatie van de richlijn van de European Society of Vascular Surgeons (ESVS) uit 2019. Er is gekozen voor adaptatie van deze

Richtlijn ACNES online

Vanaf heden is de richtlijn ACNES beschikbaar via de richtlijnendatabase. De richtlijn beschrijft hoe ACNES gediagnostiseerd en behandeld kan worden. De richtlijn gaat primair over volwassen patiënten met buikpijn, veroorzaakt door ACNES, waarbij kinderen

App Spoedeisende Hulp bij Kinderen gelanceerd

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen heeft een app gelanceerd met alle benodigde informatie voor de opvang van acuut zieke of traumatisch gewonde kinderen. Deze is gratis te downloaden via de App Store en Google Play. De app geeft

Richtlijn perioperatief traject is beschikbaar

Deze richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject (interventies waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt) en op hun onderlinge informatie-uitwisseling en

  • Richtlijnen
Richtlijn Handfracturen beschikbaar

De richtlijn handfracturen is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase. De richtlijn is vanaf 2016 herzien door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van dr. M. Kreulen, plastisch chirurg, en dr. D.I. Vos, traumachirurg. De richtiljn
1 2 » 1/2 (33)