NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 november 2023

Chirurg gezocht voor SRI richtlijn Intraveneuze en inarteriƫle katheters

Voor de richtlijn Intraveneuze en inarteriële katheters is de NVvH op zoek naar een lid die graag deel zou willen nemen aan de richtlijnwerkgroep. Deze richtlijn betreft een herziening van de WIP-richtlijnen 'arteriëke katheters' (2000) en 'Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze katheters' (2010). 

Het doel van de herziene richtlijn is om een breed draagvlak in het veld te realiseren door relevante beroepsgroepen bij de herziening te betrekken. De herziene richtlijn (modules) beoogt om op basis van wetenschappelijke literatuur te komen tot een richtlijn met specifieke aanbevelingen met betrekking tot de preventie van lokale en systematische katheter-gerelateerde infecties bij patiënten in de medisch specialistische zorg met een indicatie voor intraveneuze of intra-arteriële katheter.

Deelname aan de richtlijnwerkgroep betekent deelname aan een aantal vergaderingen, het schrijven van relevante modules en het geven van een reactie op het ontvangen commentaar. Hierin wordt de werkgroep bijgestaand door het Kennisinstituut Medisch Specialisten en uiteraard zijn er vacatievergoedingen beschikbaar voor de vergaderingen.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen in deze werkgroep, kunt u dit kenbaar maken aan het bureau van de NVvH (Evelien Jansen via e.kok@heelkunde.nl).