NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 juni 2024

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van bijniertumoren

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van bijniertumoren

Onlangs is de richtlijn diagnostiek en behandeling van bijniertumoren gepubliceerd. De ontwikkeling is gedaan onder voorzitterschap van prof.dr. M.R. Vriens en prof.dr. S. Kruijff.

De richtlijn is gericht op de diagnostiek en behandeling van bijniertumoren, te weten: incidentaloom, aldosteronproducerend adenoom (ziekte van Conn), cortisolproducerend adenoom (syndroom van Cushing), feochromocytoom en adrenocorticaal carcinoom. Ook wordt aandacht besteed aan de behandeling van bijniermetastasen. De gemeenschappelijke factor is dat bij de meeste aandoeningen bijnierchirurgie noodzakelijk is. Viriliserende tumoren zijn buiten beschouwing gelaten, omdat op het gebied van deze tumoren in de praktijk geen knelpunten worden ervaren. De richtlijn heeft betrekking op zowel volwassenen als kinderen. Het neuroblastoom, een bijniertumor die bij kinderen voorkomt, is buiten beschouwing gelaten.

De richtlijn is terug te lezen via de richtlijnendatabase.