NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 november 2023

Lid gezocht klankbordgroep Leidraad 3D printen voor klinische toepassingen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica is gestart met de ontwikkeling van een leidraad 3D printen voor klinische toepassingen. De leidraad heeft tot doel om informatie te geven over:

  1. De actuele stand van zaken over 3D print toepassingen in Nederlandse zorginstellingen;
  2. Wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van de inzet van 3D printen;
  3. De randvoorwaarden om 3D printen succesvol in te zetten in zorginstellingen en hoe te starten met 3D printen;
  4. Een uniforme werkwijze voor het inzetten van 3D printen in de klinische praktijk binnen de kaders van de geldende wetgeving en richtlijnen in Nederland zoals de MDR en het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie.

De NVvH is uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep. Van een lid van de klankbordgroep wordt verwacht gaat deze geen conflicterende belangen heeft, de conceptteksten wil meelezen en geconsulteerd kan worden vanwege specifieke kennis bij één of enkele modules.

Mocht u interesse hebben in deelname, kunt u dit kenbaar maken aan het bureau van de NVvH (Evelien Jansen, e.kok@heelkunde.nl).