NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 april 2022

Richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers

Bacteriën zijn de voornaamste veroorzakers van een postoperatieve wondinfecties en zitten op deeltjes zoals huidschilfers, haren en stof. Luchtbehandeling in de operatiekamer, opdekruimtes en behandelkamer heeft als doel het aantal deeltjes en micro-organismen in de lucht te verminderen. De nieuwe richtlijn geeft aanbevelingen voor effectieve luchtbehandeling en vervangt de richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie uit 2014.

 

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Type luchtbehandelingsysteem
  • Minimale criteria luchtkwaliteit
  • Randvoorwaarden operatieafdeling, operatiekamer en opdekruimte
  • Monitoring luchtbehandelingsysteem
  • Operatiekamerdiscipline
  • Luchtbeheersplan

 

Belangrijke wijzigingen voor de praktijk zijn:

  • De richtlijn behandelt de luchtbehandeling in alle operatiekamers, opdekruimtes en behandelkamers.
  • De richtlijn schrijft niet voor welk luchtbehandelingsysteem gebruikt moet worden, alleen aan welke minimale eisen moet worden voldaan.
  • De richtlijn is uitgebreid met klasse 2 operatiekamers en zelfstandige behandelkamers.

 

De richtlijn is primair geschreven voor medewerkers die beleid maken op het gebied van infectiepreventie, waaronder raden van bestuur van zorginstellingen, deskundigen infectiepreventie, artsen-microbiologen en internist-infectiologen, en alle medisch specialisten die interventies doen op operatiekamers en zelfstandige behandelkamers. Bij de richtlijn is als hulpmiddel een tabel opgenomen waarin door de wetenschappelijke verenigingen is aangegeven welke ingrepen verricht kunnen worden in welke klasse operatiekamer.

 

Samenwerking
De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van specialismen die chirurgische en/of minimaal invasieve ingrepen verrichten, anesthesiologen, artsen-microbioloog, klinisch fysici en deskundigen infectiepreventie. De richtlijn is voorgelegd aan onder andere de Patiëntenfederatie, de koepels van ziekenhuizen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en zelfstandig richtlijnadviseur Barbara Niël hebben het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

 

Bekijk de richtlijn via de richtlijnendatabase.