NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 maart 2022

Publicatie richtlijn Poliepectomie van het rectum en colon  

Poliepectomie van het rectum en colon is een van de meest uitgevoerde endoscopische interventies in de tractus digestivus in Nederland. De ontwikkeling van nieuwe technieken, innovaties binnen bestaande technieken, en veranderende indicaties gaan snel. De laatste inzichten zijn daarom verwerkt in een richtlijn.

Leon Moons, werkgroepvoorzitter: ‘De uitvoering en uitkomsten van een lokale excisie bepalen in belangrijke mate de veiligheid en effectiviteit van een colonoscopie. Daarom is een actuele richtlijn van belang, zodat de nieuwste inzichten en innovaties in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden en de zorg voor deze patiënten steeds verder verbeterd kan worden.’ 

De huidige richtlijn heeft nieuwe ontwikkelingen geëvalueerd zoals de adjuvante ablatie van de resectieranden na een piecemeal EMR, het wel of niet preventief sluiten van een wonddefect met hemoclips, de behandeling van complicaties na een poliepectomie, de indicatie voor een ‘en bloc’ lokale excisie van poliepen in het colon en rectum. Ook is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de behandeling van het lokaal recidief na een poliepectomie. 

Samenwerking 
De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen  in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Internisten Vereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  

Bekijk de richtlijn.