NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

14 maart 2022

Gezocht: chirurg voor de richtlijnwerkgroep Desinfectie huid & slijmvliezen + Puncties

Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) worden de komende jaren de vigerende WIP-richtlijnen herzien. Voor 2022 zullen onderstaande richtlijnen starten aan de herziening:

  • Toediening medicatie
  • Blaaskathererisatie
  • Clostridium difficile
  • Desinfectie huid & slijmvliezen + Puncties
  • Reiniging & desinfectie hulpmiddelen
  • Reiniging & desinfectie instrumentarium
  • Scopen
  • Omstandigheden en gedrag op OK + Preoperatieve handdesinfectie

Voor de werkgroep Desinfectie huid & slijmvliezen + Puncties zijn we nog op zoek naar een werkgroeplid. Mocht u interesse hebben en deel willen nemen aan de herziening van deze richtlijn, kunt u dit doorgeven aan het bureau van de NVvH (Evelien Jansen via e.kok@heelkunde.nl). Een herziening neemt circa twee jaar in beslag.