NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Mandateringen en mutaties mei 2024

Organisatie & Financiering Marc Stevenson is afgetreden uit de commissie Organisatie & Financiering. Richtlijnen dr. M. Kusters is op voordracht van de NVCO en NVGIC afgevaardigd in de clusterexpertisegroep

Uitnodiging: Beleidskaderdag 18 juni

Namens het Algemeen Bestuur van de NVvH nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de Beleidskaderdag op dinsdag 18 juni 2024. Tijdens deze Beleidskaderdag zal door het Dagelijks Bestuur van de NVvH een update worden gegeven over de belangrijke

Het preoperatief MDO & passende zorg

Twijfelt u wel eens of een operatieve ingreep de juiste keuze is voor een hoog-risico patiënt, die soms al flink op leeftijd is, kwetsbaar is en meerdere co-morbiditeiten heeft? Zo ja, wat doet u dan met deze twijfel?   Het kan haast niet anders

Vacature (vice)voorzitter Congrescommissie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde zoekt een gedreven en bevlogen leider die in staat is om de verbinding tussen de vereniging met alle differentiaties en de externe ontwikkelingen met overtuiging vorm te geven. Een persoon die inspireert en

Actief in Europa (UEMS), laat het ons weten!

Bent u actief binnen één van de secties van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten) of binnen het Platform Europa van de FMS? Of bent bestuurder in één van de vele Europese wetenschappelijke verenigingen of medische

NVvH Lagerhuisdebat

Op donderdag 30 mei 2024 tijdens de Chirurgendagen organiseert de NVVH een nieuw initiatief, het "NVvH Lagerhuisdebat’’ met de titel:  "Debatteren op het snijvlak; hoe ziet u de toekomst van de chirurgie?" In dit

Rapportage Fellowships gepubliceerd

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde erkent de groeiende behoefte onder vakgroepen en Jonge Klaren aan verdere verdieping na de opleiding Heelkunde, vaak in de vorm van een fellowship. De afwezigheid van regelgeving resulteert in

Cursusdata CASH onderwijs 2025

De cursusdata van CASH onderwijs 2025 zijn bekend. Aan aios en opleiders het verzoek om rekening te houden met deze onderwijsdagen. Inschrijven kan een aantal maanden van tevoren via deze website. Aios krijgen tijdig een uitnodigingsmail indien

Leidraad aanvragen genetische kiembaandiagnostiek

Erfelijke oorzaken van ziekte worden steeds vaker vastgesteld na aanvraag van kiembaan DNAdiagnostiek door behandelend medisch specialisten. Deze ontwikkeling is onder meer zichtbaar in de oncologische zorg, waar bijvoorbeeld bij mammacarcinoom de keuze voor

Uitnodiging: EAES 2024

De European Association for Endoscopic Surgery (EAES) organiseert haar jaarlijkse congres, EAES2024 in samenwerking met de NVEC en het belooft een onvergetelijke bijeenkomst te worden, onder leiding van congres president professor Nicole Bouvy. Met het congres

Mandateringen en mutaties april 2024

Richtlijnen Dr. G.P. van Akkersdijk is op voordracht van de NVvV afgevaardigd in de clusterstuurgroep Diabetes. Dr. D.J.P. van Uden is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de stuurgroep herziening leidraad jodiumbron lokalisatie

  • Duurzaamheid
Groene tip: steriel of schoon?

Chirurgen zijn inventief en besluitvaardig, maar ook echte gewoontedieren. Rituele handelingen zijn ons niet vreemd, en we maken ons allemaal schuldig aan ‘ik doe altijd ...’. Het afdekken van het operatieterrein gaat soms met militaire precisie

Vacature voorzitter CA-CASH

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde zoekt een gedreven en ervaren chirurg voor de rol van Voorzitter CA-CASH. Als eindverantwoordelijke voor het CASH-onderwijs voor (vooropleidings)aios Heelkunde, is affiniteit met de chirurgische opleiding
« 1 2 3 4 5 ... » 2/28 (837)