NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 februari 2022

Statement NVvH grensoverschrijdend gedrag

Iedereen heeft ongetwijfeld het nieuws gevolgd over de misstanden die zich achter de schermen van het talentenprogramma The Voice of Holland hebben afgespeeld.

Grensoverschrijdend gedrag komt voor, ook in de gezondheidszorg. Het leer- en werkklimaat in de ziekenhuis omgeving ligt onder de loep. Zie recente publicaties in NRC en het Nederlands juristenblad. (Jensma NRC 29012022; Hoogendam NJB 03122021,42,3479)

Als chirurgische gemeenschap mogen en kunnen we grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. Het kan hierbij gaan om seksuele intimidatie, uitsluiting, agressie, pestgedrag of andere vormen van ongewenst gedrag. Dit gedrag gebeurt opzettelijk maar vaak onopzettelijk en onbedoeld. Hiërarchische verhoudingen en afhankelijkheid van opleiders en supervisoren kunnen een rol spelen. Macht is hierbij subtiel en wordt vaak gevoeld door betrokkenen met minder macht, en niet vanzelfsprekend door de degene met macht. Grensoverschrijdend gedrag is altijd verkeerd. Degene die dit gedrag vertoont is fout en verantwoordelijk en nooit het slachtoffer.

Belangrijk is dat wij als chirurgen streven naar en werken aan een veilige werk en leeromgeving. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde vindt het belangrijk dat we rekening houden met elkaar, dat we elkaar aanspreken op en met elkaar in gesprek gaan bij (vermeend) ongewenst gedrag en ons af vragen wat ons eigen gedrag en onze eigen positie teweeg kan brengen bij anderen in een vaak afhankelijke positie.

Laten we met elkaar zorgen voor een fijne werk- en leeromgeving waarin ongewenst gedrag geen plaats heeft. In de komende weken zal het bestuur actief aan de slag gaan met het maken van beleid en het aanstellen van (externe) vertrouwenspersonen.

Gerelateerd nieuws