NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Nieuws

Uitreiking Gildepenningen Jonge Klaren

Traditiegetrouw wordt tijdens de ALV van de NVvH aan de nieuwe Jonge Klaren een Gildepenning uitgereikt. Gezien de COVID-19 pandemie kunnen de gildepenningen niet fysiek uitgereikt worden. Een symbolische uitreiking vond wel plaats tijdens

Vijf leden ontvangen Legpenning tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 november werden maarliefst vijf legpenningen uitgereikt. De volgende leden ontvingen een Legpenning voor hun verdiensten: Hermien Schreurs ontving een Zilveren Legpenning Huib Cense ontving een

Prof. dr. J. (Hans) Jeekel benoemd tot Erelid NVvH

Prof. dr. Hans Jeekel is op donderdag 18 november tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voorgedragen als Erelid van de verening. In verband met de oplopende Corona cijfers en het annuleren van de Chirurgendag

De Richtlijnendatabase app: heeft u ‘m al?

De Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten is vanaf nu beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Kinderchirurg Roel Bakx: ‘Ons vak is dynamisch en ik ben veel onderweg, dus als ik iets wil opzoeken tijdens de poli of de visite

  • Congressen
Chirurgendag 2021: aangepast programma

Beste leden, Graag informeren wij u via deze weg dat het Bestuur in samenspraak met de Congrescommissie na uitvoerig overleg heeft besloten om de Chirurgendagen 2021 in een aangepaste vorm aan te bieden. Dit betekent dat het congres eendaags wordt en

Aanpassingen in de kwaliteitsvisitatie

Per 2022 zal er een nieuwe versie van de waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie worden gehanteerd. Enkele normen zijn aangepast, een nieuwe is toegevoegd en enkelen zijn vervallen. Daarbij is in toenemende mate van belang hoe een vakgroep met

  • In de media
Jaap Bonjer bij WNL Op Zaterdag

Ziekenhuizen zijn in het westen van het land nog altijd niet aan de door de pandemie uitgestelde zorg toegekomen. Dat zegt Jaap Bonjer, chirurg in het Amsterdams UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

Bestuurswissel 18 november

Op 18 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, prof. dr. H.J. Bonjer af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. B.H.P. Elsman, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Het Algemeen Bestuur draagt prof. dr. I.B. Schipper

Gezocht: leden werkgroep richtlijnontwikkeling

Voor de herziening van enkele WIP-richtlijnen is de NVvH op zoek naar leden die deel willen nemen in een richtlijnwerkgroep. Voor het volgende onderwerp zoeken wij nog een deelnemer: BRMO Deelname aan een richtlijnwerkgroep neemt circa twee

Landelijke campagne Samen Beslissen gestart

Op maandag 6 september is de landelijke durende campagne over Samen Beslissen van start gegaan. De campagne Samen Beslissen maakt onderdeel uit van de afspraken uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018-2022 en is een

Richtlijn Distale radiusfracturen herzien

De richtlijn Distale radiusfracturen is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. Het gaat om de volgende modules: het optimale beeldvormende onderzoek; indicatiestelling voor repositie van een gedisloceerde distale radiusfractuur op de

NVKC Nascholingsdag

Op 10 september 2021 organiseert de Nederlandse Vereniging voro Kinderchirurgie (NVKC) een nascholingsdag voor gecertificeerde chirurgen bij kinderen en kinderchirurgen.  Bekijk en programma en schrijf u in
« ... 13 14 15 16 17 ... » 16/28 (837)