NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

21 december 2022

Handreiking Telemonitoring gepubliceerd

Vanaf 2023 kan telemonitoring zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. Hierdoor krijgen medisch specialisten meer mogelijkheden om met digitale zorg de juiste zorg op de juiste plek te leveren en passende zorg te optimaliseren. In de nieuwe handreiking Telemonitoring staat op welke manier en onder welke voorwaarden medisch specialisten telemonitoring kunnen registreren.

Het gaat om het registreren van telemonitoring die wordt ingezet vanuit een specialisme- en/of specifiek ziektebeeld in de tweede lijn en in een extramurale setting. Het gaat specifiek niet om telemonitoring die wordt ingezet om patiënten eerder te ontslaan. Telemonitoring kan als zorgactiviteit maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd worden. Bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden. 

Bekijk de handreiking Telemonitoring