NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

22 december 2022

Subsidieoproep Zorgevaluatie & Gepast Gebruik – Ronde 2023 Kennisagenda’s

Graag uw aandacht voor bijgevoegde Vooraankondiging Subsidieoproep vanuit Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZEGG). Vanuit het programma ZE&GG zal er in samenwerking met ZonMw een nieuwe subsidieronde voor zorgevaluaties opengesteld worden. De call zal waarschijnlijk in februari 2023 opengaan, met een deadline rond begin mei.

Deze ronde is exclusief voor kennisvragen van de kennisagenda’s van de wetenschappelijke verenigingen, waarbij de voorkeur uit zal gaan naar impactvolle onderwerpen. Denk hierbij aan de omvang van de patiëntenpopulatie, gezondheidswinst en kosten(reductie).

De wetenschappelijke verenigingen hebben in de projectfase een centrale rol. Indiening van project-ideeën verloopt daarom via de NVvH-werkgroep Zorgevaluatie. We streven naar het indienen van 1-3 kansrijke onderwerpen. Ideeën voor zorgevaluaties die aansluiten bij een van de kennishiaten uit onze kennisagenda 2.0, kunt u tot uiterlijk 26 januari indienen bij Auke Nutma 
(a.nutma@heelkunde.nl). Vermeld hierbij a.u.b. kort de onderzoeksvraag en de verwachte impact. De werkgroep maakt vervolgens een selectie van 1-3 kansrijke onderwerpen voor indiening bij ZEGG en werkt deze verder uit in samenwerking met de chirurg(engroep) die het idee heeft aangeleverd.

Alvast dank voor uw bijdrage aan het oplossen van de meest impactvolle kennisvragen op onze kennisagenda, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen.