NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 januari 2023

Nieuwe richtlijn Sinus Pilonidalis gepubliceerd

Er is momenteel een veelheid aan chirurgische behandelingen voor de sinus pilonidalis. Daarom is er op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) een richtlijn voor deze aandoening ontwikkeld. Met deze richtlijn kan een wetenschappelijk onderbouwde richting gegeven worden aan Nederlandse chirurgen (in opleiding) en andere betrokken artsen en neemt de praktijkvariatie af. 

De richtlijn bevat onder meer de aanbeveling om een bepaalde veel voorkomende behandeling niet langer te adviseren aan patiënten, terwijl andere weinig uitgevoerde behandelingen wel overwogen moeten worden. Ook is er een aanbeveling om een classificatie te gebruiken voor de ziekte die toepasbaar is in de Nederlandse praktijk en mogelijk leidt tot minder heterogeniteit in onderzoek en meer zorg op maat voor elke individuele patiënt. Op basis deze classificatie kan dan een keuze worden gemaakt voor het type chirurgische behandeling. In de richtlijn komen daarnaast primaire en secundaire preventie van de sinus pilonidalis aan bod.  

Voor wie? 
Deze richtlijn is geschreven voor alle beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met sinus pilonidalis. De richtlijn is primair bedoeld voor chirurgen, omdat zij de meeste patiënten behandelen in Nederland. Daarnaast is de richtlijn relevant voor dermatologen, SEH-artsen, wondverpleegkundigen, plastisch chirurgen en kinderchirurgen. Het komt voor dat een patiënt met een geabcedeerde sinus pilonidalis zelf op de spoedeisende hulp komt of wordt doorverwezen door dermatologen, omdat het ziektebeeld soms overeenkomsten heeft met hidradenitis suppurativa. Wondverpleegkundigen zijn ook vaak betrokken bij patiënten, waarbij de wonden niet of traag willen genezen. Tenslotte worden sommige ingrepen, bijvoorbeeld verschuivingsplastieken, uitgevoerd door plastisch chirurgen eventueel in samenwerking met algemeen chirurgen. Kinderchirurgen komen ook in aanraking met sinus pilonidalis bij kinderen. 

Samenwerking 
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft de richtlijn opgesteld in samenwerking met een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de heelkunde, kindergeneeskunde, plastische chirurgie, dermatologie, bedrijfsgeneeskunde, verpleegkunde en de Hidradenitis Patiënten Vereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).