NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

29 maart 2022

Gezocht: chirurg voor klankbordgroep voor de ontwikkeling van de Leidraad software validatie

In toenemende mate wordt medische software, zoals eHealth en AI, ingezet in de zorg. Vergeleken met meer tastbare medische apparatuur zien we de beheersing van de introductie van medische software binnen de zorginstellingen achterblijven. Dit heeft impact op de veiligheid en kwaliteit van zorg. Validatie van medische software is niet iets dat alleen op het bord ligt van de programmeur, de fabrikant of de klinisch fysicus. Ook de betrokkenheid hierbij van de klinische gebruiker is essentieel, bijvoorbeeld bij de formulering van functionele eisen en de inschatting van klinische risico’s, en bij het testen voor de evaluatie van prestaties. De te ontwikkelen leidraad zal aan alle medisch specialisten praktische handvatten bieden voor het uitvoeren van software validatie, inclusief beslisboom.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de Leidraad. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Van een klankbordgroeplid wordt het volgende verwacht:

  •  geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de werkgroep in gevaar kunnen brengen;
  • meeschrijven aan de leidraadtekst bij specifieke inhoudelijke vragen;
  • het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
  • bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving.

De looptijd van het project is 24 maanden.

Mocht u interesse hebben en deel willen nemen aan deze klankbordgroep, kunt u dit doorgeven aan het bureau van de NVvH (Evelien Jansen via e.kok@heelkunde.nl).