NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

23 februari 2022

Start nieuwe studies zorgevaluatie en gepast gebruik

Start nieuwe studies zorgevaluatie en gepast gebruik

In het kader van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) gaan acht nieuwe studies van start. Bij twee projecten is de NVvH actief betrokken, te weten bij de NABOR en de PREPARATION studie.   

Met de zorgevaluatieonderzoeken wordt een antwoord gezocht op knelpunten en kennishiaten uit dagelijkse praktijk van de medisch-specialistische zorg. De NABOR zorgevaluatie onderzoekt de (kosten)effectiviteit van het personaliseren van het nacontrole- en nazorgplan bij patiënten met niet-uitgezaaide borstkanker. Deze zorg wordt gepersonaliseerd op basis van persoonlijk risico op terugkeer van de kanker, late gezondheidseffecten en behoeftes van de patiënt.
De PREPARATION studie bekijkt of bij patiënten met een hoog risico op complicaties een preoperatief gestructureerd multidisciplinair teamoverleg (sMDT) zorgt voor veranderingen in de behandeling, met als uitkomstmaten complicaties, kwaliteit van leven voor de patiënt, (kosten)effectiviteit en functionele uitkomsten.

De studies worden gefinancierd door ZonMw.