Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

NVvH werkt mee registratielast te vermindren

NVvH werkt mee registratielast te vermindren

NVvH werkt mee registratielast te vermindren

In het kader van vermindering van de administratieve lasten organiseert de VvAA, op verzoek van VWS, schrap- en verbetersessies. Deze moeten leiden tot een concrete en publiceerbare schrapagenda, die door de zorgverleners zelf is opgesteld. Namens de NVvH gaan 3 bestuursleden alsmede de voorzitter van de Commissie Uitkomsten van Zorg hieraan meewerken. Daarnaast is het bestuur voornemens om in de nabije periode zorgvuldig te overwegen welke maatregelen de NVvH zelf kan nemen om de administratieve- en registratielast te verminderen.