NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 april 2024

Resultaten enquête tevredenheid Diagnosethesaurus

Eind 2023 is een enquête gehouden over de Diagnosethesaurus (DT) om de tevredenheid te meten en suggesties te verzamelen ter verbetering. De 79 respondenten beantwoordden met name vragen over de navigatie, de zoekfunctionaliteit en het beheer en hergebruik van de DT. 

Hoge tevredenheid
Uit de enquête blijkt dat ruim 75% van de respondenten tevreden of neutraal is over zowel het gebruik van de DT binnen het epd als over de registratie en afleiding met behulp van de thesaurus. Opvallend is dat men bij de DT vooral denkt aan de financiële afleiding. Dit is deels terug te zien in het feit dat ongeveer de helft van de respondenten nog niet de meerwaarde in de praktijk ervaart. DHD is druk bezig om dit jaar nog meer projecten en onderzoeken op te starten met betrekking tot de meerwaarde van de gestructureerde vastlegging en ondersteuning bij kwaliteitsregistraties.

Daarnaast geeft ongeveer twee derde van de respondenten aan dat er intern beleid is binnen de zorginstelling over de registratie van diagnosen. Vaak wordt echter aangegeven dat dit beleid niet consequent wordt gehandhaafd en gecontroleerd.

Complicatielijst en voorgeschiedenis
Naast de overwegend positieve antwoorden zijn ook enkele knelpunten geïdentificeerd. Het missen van diagnosen in de Diagnosethesaurus, met name betreffende complicaties, klachten en voorgeschiedenis, wordt een aantal keer genoemd. Dit zijn (nog) geen toepassingen waar de DT voor ontwikkeld is. Wel wordt er gekeken of en hoe complicaties en voorgeschiedenis een plek kunnen krijgen. Zo wordt er dit jaar gestart met een project rond voorgeschiedenis.

Ook blijkt uit de enquête dat niet iedereen weet hoe wijzigingsverzoeken voor de Diagnosethesaurus kunnen worden ingediend om missende diagnosen toe te laten voegen of diagnosetermen te laten wijzigen. De werkwijze voor het indienen van deze verzoeken staat op deze pagina.

Zoekfunctionaliteit epd
De zoekfunctionaliteit van het epd wordt in de enquête als grootste belemmering voor correcte vastlegging met de DT genoemd. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat optimalisatie van de zoekfunctionaliteit de datakwaliteit zal verbeteren. DHD onderschrijft dat dit cruciaal is om tot betrouwbare bronregistratie te komen en om te beoordelen hoe compleet de DT is. Diagnosen worden immers mogelijk niet gevonden als gevolg van niet-optimale zoekfuncties, bijvoorbeeld bij typfouten of synoniemen.

De respondenten hebben veel interessante suggesties gegeven om de zoekfunctionaliteit te verbeteren, zoals het markeren van favoriete resultaten, het herkennen van synoniemen en verschillende spelvormen, en het gebruik van (generatieve) AI.

Het vervolg
De resultaten van de enquête zal worden gebruikt om de Diagnosethesaurus verder te optimaliseren, om zo nog meer aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Zo wordt er in gesprek gegaan met de wetenschappelijke verenigingen over de genoemde missende diagnosen. Voor het verbeteren van de zoekfunctionaliteit is fase 1 van het project ‘Verbeteren zoekfunctionaliteit’ nagenoeg afgerond, waarin de wensen voor de zoekmethodieken én de weergave van de resultaten in kaart zijn gebracht. Verder worden respondenten benaderd die contactgegevens hebben achtergelaten, om verder te praten over de ervaringen met de DT.