NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 april 2024

Mandateringen en mutaties april 2024

Richtlijnen

  • Dr. G.P. van Akkersdijk is op voordracht van de NVvV afgevaardigd in de clusterstuurgroep Diabetes.
  • Dr. D.J.P. van Uden is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de stuurgroep herziening leidraad jodiumbron lokalisatie procedures .
  • Dr. R.J. Schipper is op voordracht van de NVCO afgevaardigd in de expertisegroep van het richtlijncluster Borstkanker.

Commissie Normering & Certificering

  • Drs. P.J. van Huijstee is afgetreden en opgevolgd door dr. D.J. Heineman (voor NVvL)  m.i.v. 22 maart 2024
  • Drs. M.W.A. van Tilburg is afgetreden en opgevolgd door mevrouw dr. E.L. Postma (voor NVCO/Certificering)  m.i.v. 7 april 2024

NVCO toetsingscommissie

  • Dr. I.F. Faneyte is afgetreden en opgevolgd door mevrouw dr. Y.L.J. Vissers m.i.v. 7 april 2024