NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 april 2024

Commissie NZa Regelgeving: tariefsaanpassing prestatie Informatieverstrekking

Naar aanleiding van signalen van onder andere de NVvH heeft de NZa nader onderzoek uitgevoerd naar het tarief van de prestatie ‘Informatieverstrekking aan derden’. Op basis hiervan is besloten een correctie door te voeren op het tarief. 

Het tarief van de prestatie Informatieverstrekking wordt vanaf 1-4-2024 aangepast naar een max tarief van € 104,70. Onderstaand vindt u ter informatie het wijzigingsbesluit van de NZa inzake het tarief van de prestatie Informatieverstrekking.