NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

21 februari 2024

Verkorte Quick Scan Kwaliteitsvisitaties

Om de administratieve lasten voor de kwaliteitsvisitatie een klein beetje te verlagen, is een nieuwe quick scan ontwikkeld door de adviescommissie kwaliteitsvisitatie van de Federatie Medisch Specialisten. In de herziene versie van de quick scan zijn het aantal vragen teruggebracht van 68 naar 32 vragen. Na ontwikkeling zijn de vragen gevalideerd en ingebouwd in het online visitatiesysteem.

De Commissie Kwaliteitsvisitatie heeft besloten om de herziene versie van de quick scan over te nemen, wat betekent dat alle nieuw in te plannen visitaties de nieuwe, verkorte quick scan zullen gebruiken.

Ook is het mogelijk om tussen de visitaties door een quick scan (kosteloos!) aan te vragen via het bureau van de NVvH. Dit kan door contact op te nemen met Inez Scheerhoorn, i.scheerhoorn@heelkunde.nl of Evelien Jansen, e.kok@heelkunde.nl.